Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Är Kina verkligen klimatets största bov?

Ola Wong

Ola Wong

Som korrespondent i Kina vet han vad som händer bakom kulisserna och med ett kulturarv i tankarna har han startat debatter hemma i Sverige.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Ola Wong

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ola Wong är journalist, författare och Kinakännare som under mer än femton år har rapporterat om och analyserat Kina och Östasien för både svensk samt internationell media. Han har även skrivit artiklar och böcker om miljö och klimatfrågor som har publicerats både i Sverige och internationellt. Som krönikör i SVD har han startat flera kulturdebatter och forskat på hur Sveriges politiker beslutar om att behålla, slå ihop och slopa museer. Ett ämne som har engagerat många människor och lett till stora debatter nationellt. I en Ola Wong föreläsning får ni ta del av spaningar på Kina och en ingående analys om kultur- och museidebatten. Boka en Ola Wong föreläsning via Athenas.

Därför ska du boka en Ola Wong föreläsning

 • Med en djup förståelse och med egna erfarenhet om Kina och deras politik, ekonomi och samhälle talar han med tydlighet så alla hänger med och förstår
 • Han vidgar vyer och ökar förståelsen inom klimatfrågor och kommer med konkreta åtgärder
 • Ni får en bredare förståelse inom samhällsdebatter och varför det diskuteras så mycket inom dessa områden

Ola Wong är Kinakännare som vet han mer om landet än många invånare i Kina, och än mer än oss som bor i väst. Han har rest från norr till söder för att träffa och samtala med människor, iaktta vad som sker bakom det som syns utåt. Han nöjer sig inte med det lilla utan ser till att hitta roten och orsakerna till dagens samhälle. När det kommer ny energi från miljökämpar så vidtas åtgärder för att tystas ner dem.  Han visar hur alla är påverkade av Kina och hur deras tillväxt tvingat världen till anpassning och hur deras ekonomi formar landet och finansen världen över. Han talar om hur man som organisation gör för att etablera sig i Kina och hur man själv ska kunna analysera deras ekonomi.

Ola Wong är en Kinakännare som vet mer om landet än många invånare i Kina och ännu mer än oss som bor i väst. Han har rest från norr till söder för att träffa och samtala med människor, iaktta vad som sker bakom det som syns utåt. Han nöjer sig inte med det lilla utan ser till att hitta roten och orsakerna till dagens samhälle. Han reflekterar över hur barnen som växte upp under under Mao-tiden påverkats och hur deras besatthet av stabilitet som påverkat influerat Kinas utveckling och hållbarhetsarbete.  I sina föreläsningar pratar han om hur Kinas ekonomi formar landet och finansen världen över, samt hur Kinas tillväxt tvingat hela världen till anpassning. Han diskuterar hur organisationer gör för att etablera sig i Kina och hur man själv kan analysera landets ekonomi.

Ola Wongs intresse för miljöfrågor och Kinas påverkan väcktes en dag i januari 2013 då han själv var bosatt i Shanghai. Han hade drabbats av Pekinghostan och för fjärde dagen i rad led han av feber och ont i lungorna. Hur kunde det gå så långt att det var mer hälsosamt att bo i ett rökrum eller röka en cigarett, i jämförelse med att ta en springtur utomhus? Denna fråga blev startskottet för Ola Wongs grävningar inom klimatfrågor och Kinas påverkan.

I sina föreläsningar inkluderar han flera infallsvinklar och med hjälp av sina egna upplevelser talar han på ett verklighetstroget och tydligt sätt. Det är underhållande men också gripande hur supermaktens ekonomi och politik fungerar, hur det bidrar till instabilitet inom landet och leder till en miljökatastrof för världen. Han skräddarsyr alltid föreläsningarna utifrån bokarens behov och tidigare kunskaper. Boka en inspirerande Ola Wong föreläsning hos Athenas.

Visa föreläsningar med Ola Wong

  Ola Wong föreläsning

  I en Ola wong föreläsning

  • Allt om Kina – Här får ni all information om Kinas ambitioner och supermakt, effekten landet har på miljön, drivet inom jordbruk och kulturarv. Ni får även ta del av Kinas militära och strategiska satsning mot världen.
  • Hur allt blir “Made in China” – Strategier för att ta den dominerande rollen inom forskning, vetenskap, digitalisering, AI, cyberspionage och partistaten..
  • Museidebatten –  Hur svenska museer gått vilse i postkolonialt tänkande och normkritik.
  • China’s strategy for national rejuvenation, new silkroads and consequences for Europe.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Ola Wong

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Ola Wong