Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Verksamhets- och ledarskapsutveckling

Bengt Savén

Bengt Savén

Professorn i ledarskap & förbättringsarbete som utifrån egen omfattande chefserfarenhet förklarar samarbete, ledarskap & ledningsgruppsutveckling på ett unikt sätt – kopplat till Lean/Agile & Tuff Omsorg.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Bengt Savén

 • Bengt Savén kombinerar forskningsresultat med erfarenhet från ledarskap och förbättringsarbete – med verklig förståelse av de utmaningar som chefer möter varje dag. 
 • Han lyckas på ett enkelt och praktiskt sätt förmedla VARFÖR ledarskap är så viktigt, VAD bra samarbete och ledarskap byggs på samt HUR man i små steg utvecklar ledarskap, medarbetarskap och verksamheter. 
 • Bengt Savén lyckas få det komplicerade att bli gripbart och hanterbart. Till exempel fångad i kommentaren: ”Äntligen förstår jag vad ledarskap handlar om.” Chefer å andra ledare kan därmed få med sig en bit ”fast mark” att bygga vidare från.
 • Han möjliggör nya aha-insikter samtidigt som han inspirerar, både den enskilda chefen och hela ledningsgrupper, att vilja ta ett nästa konkret steg i sin utveckling.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Bengt Savén

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Bengt Savén är chefen som sadlat om till professor för att stödja chefer att växa. Han är en mycket uppskattad inspiratör i ämnet verksamhets- och ledarskapsutveckling. Hans föreläsningar ger nya aha-upplevelser och erbjuder praktiska verktyg till såväl enskilda som ledningsgrupper, inom både offentliga och privata verksamheter.

Bengt Savén har under lång tid och i flera befattningar levt med ledarskapets utmaningar – både i Sverige och utomlands.  Hans erfarenheter som chef kommer från olika nivåer och från olika organisationer – alltifrån första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete. Men han även haft ansvar för lean-agila satsningar på avdelnings-, företags- och koncernnivå, samt haft många uppdrag för ledarskapsutveckling inom både privat och offentlig verksamhet.

Bengt Savén har också varit verksam som forskare och lärare vid universitet. Han har har doktorerat och varit anställd som adjungerad professor i Förändringsledning vid LiU och är nu anställd som adjungerad professor i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH.

Bengts mångåriga och breda erfarenhet från ledarpositioner ger honom möjlighet att förstå chefers utmaningar. Hans erfarenheter från olika branscher, och från stationeringar utomlands (i bl.a. Australien, USA och Sydafrika), gör att han dessutom kan relatera ledarskap till olika kulturer. Han kombinerar dessa insikter med kunskap från forskning inom bl.a. ledarskap, motivationsteori och verksamhetsutveckling.

Därför ska du boka Bengt Savén

 • Bengt Savén kombinerar forskningsresultat med erfarenhet från ledarskap och förbättringsarbete – med verklig förståelse av de utmaningar som chefer möter varje dag. 
 • Han lyckas på ett enkelt och praktiskt sätt förmedla VARFÖR ledarskap är så viktigt, VAD bra samarbete och ledarskap byggs på samt HUR man i små steg utvecklar ledarskap, medarbetarskap och verksamheter. 
 • Bengt Savén lyckas få det komplicerade att bli gripbart och hanterbart. Till exempel fångad i kommentaren: ”Äntligen förstår jag vad ledarskap handlar om.” Chefer å andra ledare kan därmed få med sig en bit ”fast mark” att bygga vidare från.
 • Han möjliggör nya aha-insikter samtidigt som han inspirerar, både den enskilda chefen och hela ledningsgrupper, att vilja ta ett nästa konkret steg i sin utveckling.

Baserat på sin ovanliga kombination av forsknings- och ledarerfarenheter har Bengt Savén skrivit böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap. De väver samman forskning om ledarskap med beprövade erfarenheter av verksamhetsutveckling baserat på lean och agile. Böckerna syftar till att handfast hjälpa chefer på alla nivåer att växa till bra ledare. De tre enkla modeller som utgör basen i böckerna har visat sig ge en praktisk röd tråd för ledarskapsutveckling inom såväl näringsliv och förvaltning som skola och sjukvård.   

Bengt Savén erbjuder alltifrån korta inspirationsföreläsningar (upp till 2 timmar) till längre workshops (upp till en dag). Gemensamt är att de såväl skapar nya insikter som ger idéer och motivation till handling. Han utgår från vilka ledarbidrag som bygger hållbart, tillitsfullt och effektivt samarbete och fördjupar därefter diskussionen runt hur man skapar drivkraft och resultat med hjälp av enkel stödjande struktur och Tuff Omsorg.   

Bengt föreläser på svenska eller engelska. Han varvar frågor och teori med exempel och bikupor för att skapa dialog och energi i rummet. Både föreläsningar och workshops ger inspiration till individuell utveckling men också till att hela ledningsgrupper ska kunna utvecklas tillsammans. (En workshop fokuserar på hur man gemensamt kan bygga en praktiskt användbar ledarskapsstandard.)

Bengts föreläsningar om ledarskap handlar både om den egna utvecklingen, andras utveckling och verksamhetens utveckling. De bidrar till en ökad förståelse och en ökad lust att utvecklas – och ger dessutom konkreta tips på vad man kan ”ta hem och pröva”. Deltagarna känner efteråt ofta både en ökad stolthet över att vara ledare och en ökad vilja att ta sitt nästa utvecklingssteg.

Boka en inspirerande föreläsning med Bengt hos oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Bengt Savén
Bengt Savén föreläsning

Bengt Savéns föreläsningar och workshops utmanar och inspirerar till handling. De har sin grund i forskning och praktisk erfarenhet, bland annat hans egen. Utifrån frågor och en enkel grundmodell erbjuder föreläsningarna möjlighet till nya insikter och tips om verktyg att ta med sig och pröva.

Målgruppen är i första hand chefer och projektledare (samt stödfunktioner för ledarskaps- och verksamhetsutveckling), samt inte minst ledningsgrupper, i alla typer av branscher. Men med en anpassning kan målgruppen breddas till alla medarbetare.

Bengt Savén föreläsning

EN PLATTFORM FÖR LEDARSKAP

– Vad är viktigast i bra ledarskap och hur tar jag/vi nästa steg?

 • I Bengt Savéns grundföreläsning om bra ledarskap utgår han från ledarskapets kärna och betydelse för att sedan diskutera hur man i enkla steg kan utveckla ledarskap – både själv och tillsammans. 
 • Han ger en översiktlig och praktiskt användbar bild av vad ledarskap är – och knyter den till forskning kopplat till ledarskap, lagutveckling och motivation. Det ger deltagarna både inspiration och en plattform att praktiskt utgå ifrån. 
 • Utifrån frågorna Varför, Vad och Hur presenterar han exempel och den enkla modellen LedarStegen som deltagarna kan ta med hem och använda som stöd. Genom att ensa olika syn på ledarskap kan föreläsningen göras till avstamp för fortsatt ledningsgruppsutveckling.
Bengt Savén föreläsning

LEDA STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

 Så bygger vi förbättring och lärande med stöd av Lean & Agile.

 • Bengt Savén fokuserar i denna föreläsning på hur man tillsammans skapar förmåga, struktur och kultur för bra och uthålligt förbättringsarbete.
 • Han presenterar också likheter och skillnader mellan lean och agile samt pekar ut fallgropar som man som chef och medarbetare kan hamna i.
 • Slutligen lyfter han fram några praktiska verktyg som säkrar både kvalitet och uthållighet vid förbättring och lärande.

Bengt Savén föreläsning

UTVECKLA LEDNINGSGRUPPER

– Från grupp till ett lag som gemensamt utvecklar både verksamhet och ledarskap.

 • Bengt Savén tar i denna föreläsning upp varför det är viktigt att en ledningsgrupp utvecklas till ett ledningslag. Han betonar vikten av att bygga bra feedback- och förbättringskultur.
 • Med begreppet ledarbidrag förklarar han varför ledarskap bäst utvecklas i ordinarie ledningsgrupp – och beskriver hur detta kan göras effektivt och uthålligt.
 • Utifrån likheter och skillnader beroende chefers hierarkiska position diskuterar han hur bra ledarbidrag kan se ut, samt hur de med gemensamma krafter kan göras fler och bättre.
Bengt Savén föreläsning

LEDA MED NÄRVARO OCH TUFF OMSORG

– Så ”ser du matchen” … och undviker att göra hårda och mjuka fel.

 • Bengt Savén härleder i denna föreläsning kriterierna för bra ledarskap och kopplar dom till ledarbidragens hårda respektive mjuka uttryck.
 • Han diskuterar skillnaden på ansvar och personligt ansvar samt vad den skillnaden innebär i ledarens vardag – både kopplat till chefer och medarbetare.
 • Slutligen sätter han ljuset på hur man tidigt kan förebygga och hantera attitydproblem så att alla ska kunna bidra sitt bästa till att både leverera, förbättra och lära.

Bengts föreläsningar engagerar genom frågor och diskussioner utifrån deltagarnas erfarenheter och nuläge med logiken Varför?, Vad är viktigast?, Hur gör vi?

Föreläsningarna bidrar till en ökad förståelse och lust att utvecklas – både själv och tillsammans. De kan ges på svenska eller engelska och kan anpassas till målgruppens utmaningar, exempelvis fokuseras till hållbarhet, struktur med pulsmöten eller ledningsgruppsutveckling med ledarskapsstandard.
Hör av dig till oss för att diskutera vad som skulle passa just er bäst!

Referenser

"It opened my eyes for the roles and responsibilites a leader must take on. Very interesting!" "It provided me with simple tools I can use in my working day." "It was very inspiring! Great with real and concrete examples." "I will work with my team, using the Leader's Ladder's toolbox." "I will regularly reflect and work more deliberately with MAA."

Ledare

Toyota

It was very interesting, practical, hands-on and clear. Wonderful engagement!

Hospital Unit Manager

It was really great! It put to perspective 'manager' vs. 'leader'. It challenged me to see the difference and to reflect on if I am a manager or a leader and which I want to be going forward. I have learnt a lot, e.g. the new model of MAA. The concept of ' 'hard and soft', Tough Care ,was great. I will try out 'all'!!, specifically (1) a daily balance between to deliver, improve and learn, (2) taking time to coach leadership and (3) giving conscious focus to MAA and soft vs. hard coaching.

Director

International industry group

Jag har åter hittat min vilja till att bli en bättre chef.

Brita Björnbacka-Brunell

Utbildningschef

Allt är motiverande och stärkande, och dessutom roligt!

Ann-Maj Björkell-Holm

Avdelningschef
Skicka en icke-bindande förfrågan på Bengt Savén

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Bengt Savén