Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Empatiskt ledarskap, stresshantering och personlig utveckling på företaget.

Hoda Jabbari Brännerud_Athenas_Föreläsare

Hoda Jabbari Brännerud

Alla företag består av individer, känslor och behov. Metoder i stresshantering, individualiserat ledarskap och teamkänsla ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och gemensamma mål.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Hoda Jabbari Brännerud

 • Få praktiska verktyg för att hantera stress och konflikter för både individer och grupper på arbetsplatsen. Lika viktigt för personer i ledarroller som anställda.
 • Upptäcka hur vitt skilda saker som kulturella skillnader, psykiskt mående och olika personlighetstyper kan förenas i ett starkt samarbete med hjälp av motiverande och stärkande insikter. Nyckeln är kommunikation och kunskaper.
 • Lära dig hantera konflikter och problem med hjälp av pedagogiska övningar, meditation och skräddarsydda lösningar för specifika frågor som kan uppstå på företag och organisationer.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Hoda Jabbari Brännerud

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hoda Jabbari Brännerud är inte rädd för att ta itu med de svåra, obekväma och jobbiga frågorna. Med sin stora erfarenhet som beteendevetare och terapeut ger hon praktiska redskap och stora insikter till både chefer och anställda för en optimerad arbetsmiljö. Individens roll på ett företag kan upplevas som ensam och utmanande för personer på alla nivåer, och Hoda berättar om smarta, enkla metoder för personlig utveckling och konflikthantering. Hennes ödmjuka, kompetenta och underhållande berättarstil får alla att känna sig bekväma och inspirerande – även när ämnena känns tuffa.

Därför ska du boka Hoda Jabbari Brännerud

 • Få praktiska verktyg för att hantera stress och konflikter för både individer och grupper på arbetsplatsen. Lika viktigt för personer i ledarroller som anställda.
 • Upptäcka hur vitt skilda saker som kulturella skillnader, psykiskt mående och olika personlighetstyper kan förenas i ett starkt samarbete med hjälp av motiverande och stärkande insikter. Nyckeln är kommunikation och kunskaper.
 • Lära dig hantera konflikter och problem med hjälp av pedagogiska övningar, meditation och skräddarsydda lösningar för specifika frågor som kan uppstå på företag och organisationer.

Hoda Jabbari Bränneruds föreläsningar lämnar ingen oberörd. Som en skicklig föreläsare med en bakgrund som terapeut, beteendevetare och grundare av HJ Mind, behandlar Hoda frågor som stress, konflikter, kulturella skillnader och psykiskt mående på ett empatiskt och engagerande sätt. Hon arbetar med människor i livets alla skeden som behöver hjälp med sitt ledarskap, teambildande, personlig utveckling och de naturliga konflikter som ofta uppstår på arbetsplatsen. Med utbildningar som beteendevetare, terapeut inom KBT & AFT, handledare inom psykosocialt arbete, skydds- och riskbedömare inom hedersrelaterat våld och MBSR-lärare, är Hoda djupt kunnig inom sitt fält. Nyckelorden i hennes föreläsningar är självkännedom, självreglering, motivation, empati och social kompetens.

I sina föreläsningar förenar Hoda psykologi och neurovetenskap med kulturella insikter, personliga erfarenheter, mindfulness och meditation. Denna kombination ger en djupgående och holistisk syn på både individen och gruppdynamik inom organisationer. Som MBSR-lärare är hon specialiserad på stresshantering och välbefinnande på arbetsplatsen, och använder ofta meditation som en del av sin pedagogik.

Hoda är även en erfaren moderator som är van att leda både mindre och större grupper. Hon är skicklig på att behandla svåra ämnen på ett lättsamt och avdramatiserat sätt, något som är särskilt användbart i hennes arbete med konflikthantering i grupper. Hon lyfter fram viktiga frågor såsom förstärkning av ledarskapskompetenser, framtida chefskvaliteter och individuella copingstrategier för stress- och konflikthantering. Hennes engagerande och medkännande föreläsningar, alltid baserade på det senaste inom forskningen, ger åhörarna mycket att reflektera över och implementera i sitt dagliga arbete.

Det är viktigt för Hoda att varje föreläsning är relevant och inspirerande för sin publik och deras specifika bransch. Hon använder verkliga exempel som alla kan relatera till, och delar även generöst med sig av sina egna erfarenheter kring förlorad motivation och hur hon har hanterat svåra livssituationer.

Visa föreläsningar med Hoda Jabbari Brännerud
Hoda Jabbari Brännerud föreläsning

Modernt ledarskap

Modernt ledarskap handlar om att utveckla de personliga egenskaper och färdigheter som krävs för att vara en framgångsrik ledare. Det inkluderar att utveckla en stark självmedvetenhet, att lära sig hantera stress och motgångar, att utveckla en positiv och inspirerande kommunikationsstil och att bygga goda relationer med medarbetarna.

Några av de viktigaste principerna för personlig utveckling och ledarskap inkluderar:

 • Självmedvetenhet
 • Utveckla kommunikationsfärdigheter
 • Lär dig att hantera stress och motgångar
 • Uppmuntra till lärande
 • Bygg goda relationer

Genom att utveckla de personliga egenskaper och färdigheter som krävs för ledarskap kan man skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig motiverade och inspirerade att arbeta mot gemensamma mål.

Hoda Jabbari Brännerud föreläsning

Stresshantering

I den här föreläsningen talar Hoda o hur du kan minska och hantera stressnivåer för att förbättra välbefinnandet och produktiviteten.

Stresshantering kan involvera olika tekniker och metoder för att minska fysisk, psykisk och emotionell stress, och kan också fokusera på att förbättra individens förmåga att hantera stressiga situationer. Som ledare utsätts vi ofta för stressfyllda situationer och det är då viktigt att vi har olika strategier inte minst när vi behöver lugna ner andra på arbetet. Forskning visar på att ledare som har goda stresshanteringsverktyg har mindre sjukskrivningar bland sina medarbetare.

Stresshantering kan hjälpa till att förbättra hälsan och välbefinnandet, och kan också bidra till att minska risken för fysiska och psykiska sjukdomar som är förknippade med höga stressnivåer.

Hoda Jabbari Brännerud föreläsning

Konflikthantering

Konflikthantering är en process för att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Konflikter kan uppstå på olika områden i livet, såsom på arbetsplatsen, i relationer och inom familjen. Konflikter kan vara frustrerande och stressande, men med rätt tekniker och strategier kan de hanteras på ett positivt och effektivt sätt.

Genom att använda effektiva tekniker för konflikthantering kan parterna i en konflikt hitta en lösning som fungerar för alla parter, och samtidigt upprätthålla respektfulla och positiva relationer. Det är viktigt att ta itu med konflikter på ett konstruktivt sätt, eftersom obearbetade konflikter kan leda till förhöjd stressnivå och negativa konsekvenser för hälsa och välbefinnande.

Referenser

Hoda uppfyllde verkligen alla förväntningar som vi hade och lite till. Med sin utstrålning och sitt behagliga sätt fick hon med sig alla i rummet på ett bra sätt.

Marie Hempelmann, kontorschef

Bantorget Förvaltning

Otroligt lyhörd och anpassade föreläsningen efter våra önskemål och behov. Vi var en stor och bred grupp men fick många positiva kommentarer efteråt. Väldigt lätt att lyssna på och involverade gruppen på ett bra sätt.

Li Hagström, trafikplanerare

Varbergs kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Hoda Jabbari Brännerud

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Hoda Jabbari Brännerud