Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Om organisationspsykologi och utveckling på individ- och gruppnivå

Gabriella Grusell Athenas

Gabriella Grusell

Gabriella Grusell är legitimerad psykolog med 20 års erfarenhet av organisationspsykologi. Hon vägleder chefer och medarbetare att utveckla hållbara organisationer med effektiv samarbetsförmåga.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Gabriella Grusell

 • Ta del av verktyg och metoder för att skapa en organisationskultur som är utvecklingsorienterad. Lär er samverka som grupp och att förstå gruppens psykologi. Hur gruppen samarbetar och interagerar påverkar arbetsklimatet och resultatet.
 • Få hjälp att utveckla samtalsfärdigheter och kommunikationsförmåga på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt. Med hjälp av övningar och reflektioner stöttar Gabriella Grusell genom hela processen.
 • Få kunskap om stress och effektiv stresshantering samt fallgropar och olika strategier för att komma vidare för att bygga en stark gruppkultur. Lär er förändra och förstå beteenden utifrån kontexten.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Gabriella Grusell

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Efter avslutad psykologutbildning startade Gabriella Grusell företaget Lighthouse, som sysslar med utveckling och stöd för ledare och organisationer. Med utgångspunkt i teoretiska kommunikationsmodeller erbjuder Gabriella stöd att utveckla såväl trivsel som effektivt samspel i arbets- och ledningsgrupper. För ledare är det viktigt att förstå hur yttre krav på människor påverkar deras sätt att fungera, både i grupp och individuellt. Att skapa en hållbar organisation handlar om att skapa ett klimat där både struktur och kultur möjliggör engagemang och kreativitet. Utvecklingen av teamets färdigheter möjliggör i sin tur hela verksamhetens utveckling.

Därför ska du boka Gabriella Grusell

 • Ta del av verktyg och metoder för att skapa en organisationskultur som är utvecklingsorienterad. Lär er samverka som grupp och att förstå gruppens psykologi. Hur gruppen samarbetar och interagerar påverkar arbetsklimatet och resultatet.
 • Få hjälp att utveckla samtalsfärdigheter och kommunikationsförmåga på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt. Med hjälp av övningar och reflektioner stöttar Gabriella Grusell genom hela processen.
 • Få kunskap om stress och effektiv stresshantering samt fallgropar och olika strategier för att komma vidare för att bygga en stark gruppkultur. Lär er förändra och förstå beteenden utifrån kontexten.

Gabriella Grusell fokuserar på att hjälpa företag och organisationer med utvecklingsinsatser som rör organisationsutveckling. Hennes styrka ligger i förmågan att på ett enkelt och tydligt sätt handleda både chefer och medarbetare för att nå målen med det organisatoriska arbetet. Att lägga ner tid och resurser på att fundera kring hur helheter och delar samverkar och hör ihop är avgörande i allt arbete med människor och i synnerhet när det gäller utvecklingsarbete. Organisationspsykologens arbetssätt liknar i mångt och mycket hur en arkitekt skulle systematisera och möjliggöra sin design. Viktiga frågor att ställa och arbeta med är till exempel värdegrundsliknande frågeställningar. Hur organiserar arbetsgruppen sig och vilka strukturer finns? Stöttar ledarskapet dessa beteenden och vilka strukturer och beteenden måste arbetas om?

Gabriella arbetar för att stötta organisationer och företag att anpassa sig till förändringar och nya arbetssätt som i sin tur leder till utveckling och framåtanda. Med bred erfarenhet och expertis har Gabriella förmågan att använda konkreta exempel och olika teman för att möjliggöra kulturutveckling, ledarutveckling, kris- och konflikthantering samt förändringsprocesser av olika slag.

Såväl organisationer som företag kan ha stor nytta av Gabriellas kunskaper för att komma vidare i processer och nå viktiga utvecklingsmål oavsett om det handlar om att formlera målen, förbättra kommunikationen eller lösa konflikter. Hör av dig till oss på Athenas för att boka en föreläsning med Gabriella till ditt företag!

Visa föreläsningar med Gabriella Grusell
Gabriella Grusell föreläsning

Förändring - varför är det så svårt och hur gör man?

 • I en föränderlig tid måste vi alla, individer och organisationer, anpassa oss och förändras. Men förändring är lättare sagt än gjort. I föreläsningen belyses förändringens anatomi och även det psykologiska immunförsvar som riskerar att motarbeta de förändringar vi företar oss. Ni får med er nya insikter om vad som hjälper och stjälper på vägen mot förändring för att öka chanserna att nå era mål.
Gabriella Grusell föreläsning

Hållbart värdeskapande & psykologisk ergonomi

 • Vi lever i en spännande tid där förändringstakten och komplexiteten i omvärlden ökar. Samtidigt förändras våra grundläggande psykologiska och biologiska sätt att fungera som människor mycket långsamt. Välmående, produktivitet och överlevnad för såväl individen, den mänskliga arten och våra organisationer är sedan tidernas begynnelse beroende av förmågan att anpassa sig och utvecklas för att möta yttre förändringar.
 • I komplexitet och föränderlighet ökar osäkerheten och det är lätt att anpassningar som vi gör såväl som individer, grupper och organisationer blir reaktiva och kostsamma. Reaktiviteten medför en risk för bristande helhetssyn, kortsiktiga beteenden och beslut samt ohållbart användande av våra resurser. Andra gånger bidrar ökad osäkerhet i stället till passivitet och uteblivna (nödvändiga) anpassningar. 
 • Korta teoretiska avsnitt varvas med övningar och reflektion för att belysa vad vi behöver för att vara hållbara; att kunna leva och må väl och samtidigt bidra till vår omvärld och konkretiseras i individuella och kollektiva praktiker som stödjer oss i vardagen.
Gabriella Grusell föreläsning

Effektiva och välmående team

 • Kunskap från teamforskning varvas med övningar som illustrerar grundprinciper för effektivt teamsamarbete på ett inspirerande och engagerande sätt. 
 • Innehållet kan riktas mot ett ledningsgruppsfokus eller andra typer av team och kan kombineras med en nulägesmätning av beteenden som man vet utgör grunden för effektivt teamarbete.
Gabriella Grusell föreläsning

Mänskliga förmågor - hårdvaluta i en automatiserad värld

 • När alltmer automatiseras behöver människors skapande och samarbete utvecklas för att bidra med värde – till varandra, våra organisationer och världen. Vilka förmågor behöver vi utveckla, individuellt och tillsammans? Vilka är hindren och fallgropar? Var kan vi börja?
 • Föreläsande moment varvas med övningar och reflektion för att ge både kunskap och upplevelse och ramas in utifrån Inner Development Goals.
Gabriella Grusell föreläsning

Att bygga en utvecklingsfokuserad kultur

 • Hur kan man bygga en verksamhetskultur som på riktigt stödjer utveckling – av både individerna och verksamheten? Med utgångspunkt i principerna för det man kallar för en Deliberately Developmental Organization (DDO) delar Gabriella med sig av kunskap kring strukturer och beteenden som ligger till grund för att mänsklig och verksamhetsmässig utveckling kan gå hand i hand.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Gabriella Grusell

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Gabriella Grusell