Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Kundbemötande - framtidens viktigaste konkurrensvapen

Eva Gyllensvaan

Eva Gyllensvaan

Eva Gyllensvaan föreläser på ett inspirerande sätt om flera aktuella och viktiga områden; kundbemötande, teambuilding, svåra samtal och kulturella skillnader.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Eva Gyllensvaan

  • Evas föreläsningar är faktabaserade, inspirerande och lätta att lyssna på!
  • Få nycklarna till lyckade möten med människor du möter i din vardag.
  • Ta del av praktiska kunskaper som kan användas i ditt arbete varje dag.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Eva Gyllensvaan

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eva är legitimerad psykolog och har också en magisterexamen i interkulturell kommunikation. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta med kundrelationer i internationell miljö inom SAS. Sedan många år föreläser hon för grupper inom både privat och offentlig sektor och har blivit en flitigt anlitad inspiratör i många organisationer. 

När Eva Gyllensvaan föreläser om kundbemötande beskriver hon vår verklighet där både konsumtion och konkurrens ökar och förmågan att bemöta kunden på ett professionellt sätt blir ett av organisationens viktigaste konkurrensvapen. Föreläsningen kan vinklas mot privat eller offentlig verksamhet. 

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra. I ett väl fungerande team är inte två plus två lika med fyra, nej det är plötsligt fem! Evas föreläsning ger de nödvändiga verktygen för att utveckla ett effektivt team. 

Därför ska du boka Eva Gyllensvaan

  • Evas föreläsningar är faktabaserade, inspirerande och lätta att lyssna på!
  • Få nycklarna till lyckade möten med människor du möter i din vardag.
  • Ta del av praktiska kunskaper som kan användas i ditt arbete varje dag.

Missnöjda kunder? Gnissel mellan medarbetare som inte drar jämt? Att genomföra svåra samtal på ett konstruktivt sätt är viktigt för att ta tillvara organisationens potential. Kloka organisationer ger sina chefer och medarbetare möjlighet att utveckla dessa förmågor för att klara framtidens konkurrens om både kunder och medarbetare.

Att förstå och hantera människor från andra länder, att känna till seder och traditioner i andra kulturer eller att veta hur man resonerar på andra sidan jorden blir nödvändiga kunskaper i vår multietniska värld. Det handlar både om möten på hemmaplan och ute i världen. Eva Gyllensvaan ger nycklarna till det lyckade interkulturella mötet i sina föreläsningar.

Evas föreläsningar och seminarier är faktabaserade och presenteras på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Åhörarna får med sig en rejäl dos nya praktiska kunskaper att använda i sitt arbete varje dag. Fakta blandas med anekdoter, egna erfarenheter, kreativa diskussioner, glada skratt och aha-upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen kan sitta oberörd.

Foto: Magnus Aronson

Visa föreläsningar med Eva Gyllensvaan
Eva Gyllensvaan föreläsning

Psykisk ohälsa och diagnoser – depression, ångest, stress, utmattning, ADHD, autism med flera.

Idag är psykisk ohälsa ett av de mest uppmärksammade och debatterade ämnena i vårt samhälle. Den psykiska ohälsan ger upphov både till lidande hos individen och kostnader hos organisationer och samhälle.

Vad beror det på att så många har det besvärligt i sitt dagliga liv? Vad kan man som anhörig, kollega, chef eller vän göra för att förstå, hjälpa och underlätta för någon med psykisk ohälsa?

Vilka är riskfaktorerna för att utveckla psykisk ohälsa? Vad kan man själv göra för att må bra? Hur kan man som arbetsgivare förebygga och skapa ett gott klimat? 

Föreläsningen ger konkreta förslag och tips som är användbara för alla organisationer!

Eva Gyllensvaan föreläsning

Kundbemötande - framtidens viktigaste konkurrensvapen

I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden på ett professionellt sätt ett av framtidens viktigaste konkurrensvapen. Lär dig hur. Föreläsningen kan vinklas mot privat eller offentlig verksamhet.

Eva Gyllensvaan föreläsning

Kulturkommunikation

Tidigare räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte, idag måste man förstå människor från hela världen. Denna kunskap är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att organisationer ska lyckas i framtiden. Det handlar både om möten på hemmaplan och ute i världen. Att förstå och hantera människor från andra länder, att känna till seder och traditioner i andra kulturer eller att veta hur man resonerar på andra sidan jorden blir nödvändiga kunskaper i vår multietniska värld.

Eva Gyllensvaan föreläsning

Teambuilding/grupputveckling

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra. I ett väl fungerande team är inte 2 + 2 = 4, nej det är plötsligt 5! Här får du verktyg för att utveckla ett effektivt team.

Eva Gyllensvaan föreläsning

Svåra samtal- Konflikthantering

Missnöjda kunder? Gnissel mellan medarbetare som inte drar jämt? Att genomföra svåra samtal på ett konstruktivt sätt är viktigt för att ta tillvara organisationens potential. Kloka organisationer ger sina chefer och medarbetare möjlighet att utveckla dessa förmågor för att klara framtidens konkurrens om både kunder och medarbetare. Hur skapar man ett klimat där feedback leder till utveckling av gruppen och organisationen? 

Referenser

Eva var jättebra! Vi är super nöjda :)

Praktikertjänst AB

Kunnig, erfaren och inspirerande föreläsare, vi var mycket nöjda!

Martina Molin,Bemötandecoach

Moderna Museet
Skicka en icke-bindande förfrågan på Eva Gyllensvaan

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Eva Gyllensvaan