profile-cover-generic-06

Öka trivseln och nå högre lönsamhet med en mer jämställd arbetsplats

Anna Blixt

Anna Blixt

Anna Blixt är jämställdhetskonsult, poddare, debattör och föreläser om jämlikhet på arbetsplatser. Hon talar om hur vi påverkas av normer och hur förutsättningarna skiljer sig åt för män och kvinnor.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Anna Blixt

 • Få upp ögonen för hur vi alla påverkas av outtalade förväntningar på män och kvinnor.
 • Lär dig om vad sexism, normer och strukturer verkligen är. Förstå vad härskartekniker är och hur de bemöts.
 • Skapa en mer jämställd och inkluderande arbetsplats med plats för mångfald.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anna Blixt

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anna Blixt skulle bli diplomat, statsminister eller president för att rädda världen. Det ledde till att hon valde att studera bland annat ekonomi, statsvetenskap och genus vid Lunds Universitet. Någonstans på vägen insåg hon dock att hon skulle kunna åstadkomma störst samhällsförändring genom att påverka arbetslivet. Efter examen har Anna aktivt arbetat för att förbättra arbetsvillkoren för kvinnor genom föreläsningar mot näringslivet, föreningslivet och studentlivet.

Förutom att arbeta som jämställdhetskonsult inom olika organisationer är hon även programledare för podden ”Jämställt Arbetsliv” där hon berättar om exempelvis härskartekniker och även bjuder in gäster för att samtala om jämställdhet.

Därför ska du boka Anna Blixt

 • Få upp ögonen för hur vi alla påverkas av outtalade förväntningar på män och kvinnor.
 • Lär dig om vad sexism, normer och strukturer verkligen är. Förstå vad härskartekniker är och hur de bemöts.
 • Skapa en mer jämställd och inkluderande arbetsplats med plats för mångfald.

Anna Blixt har två huvudteman för sina föreläsningar, dels Normer och förväntningar och dels Härskartekniker. I föreläsningen om normer berättar hon om hur vi blir påverkade av omedvetna fördomar. En norm kan vara olika beroende på sammanhang och att råka falla utanför rådande norm kan leda till problem med att till exempel få en anställning. Exempel på normer är smalhetsnorm och vithetsnorm.

Anna talar även om att det alltid finns förväntningar i relationer mellan människor, till exempel förväntningen om hur mycket en man respektive en kvinna ska vara föräldraledig. Föreläsningen om normer och förväntningar ger, förutom kunskap om fenomenen, även praktiska verktyg för hur organisationer kan skapa förutsättningar för en mer jämlik arbetsplats.

I Annas föreläsning om härskartekniker får du lära dig att identifiera dem och att bemöta dem utan alltför stor konflikt. En härskarteknik är för det mesta en omedveten manipulation som personen använder för att stärka sin egen position. Härskartekniken kan leda till orättvis fördelning av arbetsuppgifter och till mobbning.

Anna Blixt är en mycket engagerad föreläsare med en stark drivkraft till att åstadkomma en positiv förändring. Hennes föreläsningar ger organisationer möjligheten att få rätt verktyg för att skapa konstruktiva samtal som gör att fler känner sig trygga och inkluderade i den sociala arbetsmiljön.

Visa föreläsningar med Anna Blixt
Anna Blixt Föreläsning

Normer & Förväntningar

Normer är oskrivna regler kring hur vi förväntas vara, leva och se ut. Dessa skapar förväntningar och fördomar,  vilket i sin tur skapar snäva roller för normbrytande personer. Denna föreläsning är en grundläggande genomgång av hur vi påverkas av vår omedvetna partiskhet och våra fördomar. Den går också in på djupet kring konsekvenserna av att kvinnor är normbrytande i mansdominerade branscher och på mansdominerade positioner. Föreläsningen ger dig mer kunskap om:

 • Vad normer, strukturer och sexism verkligen är
 • Hur normer och förväntningar påverkar oss
 • Mäns och kvinnors olika förutsättningar i arbetslivet

Härskartekniker

Härskartekniker är sociala manipulationer som används för att förstärka sin position i relation till andra personer i en grupp. Oftast sker detta omedvetet (förhoppningsvis) och kan leda till utfrysning, orättvis arbetsfördelning eller känsla av förminskande. Denna föreläsning ger er mer insikt och lär er att identifiera olika härskartekniker och hur de ska bemötas. 

 • Alla våra vanligaste härskartekniker
 • Hur man kan bemöta respektive härskarteknik
 • Redskap för att hantera besvärliga sociala situationer på arbetsplatsen
Anna Blixt föreläsning

Anna skräddarsyr även föreläsningar inom ämnen som:

 • Kränkande särbehandling
 • Omedvetna fördomar
 • Jämställt föräldraskap
Anna Blixt Föreläsning

Du kan även boka Anna som:

 • Konferencier
 • Moderator

Referenser

Anna är en väldigt engagerande och inspirerande talare med stor drivkraft. Hon inspirerar lyssnaren och ger en inblick i hur vi alla påverkas av outtalade förväntningar på både män och kvinnor samtidigt som hon skapar en allmän medvetenhet kring jämställdhet. Jag kan starkt rekommendera alla företag att boka en föreläsning med Anna!

Eleonore Häger, HR Manager

Linklaters

Anna Blixt är en duktig och engagerande föreläsare med stor kunskap inom sina områden. Hon lyckas också med att inte bara prata om frågor som jämställdhet och mångfald isolerat, utan också konkret koppla dem till framgångsfaktorer för ett företag. Annas föreläsning gav bra, konkreta, tips på hur man kan arbeta mer inkluderande. Hon tog också upp flera praktiska exempel som man verkligen kände igen sig i.

Jonas Öjelid, Partner

Norma Law

Anna Blixt är en fantastisk personlighet med enorm mycket kunskap inom just de frågor som kan vara svåra att formulera. Hon har tydliga svar som är enkla att ta till sig och problematiserar ingenting i onödan utan kommer hellre med konkreta råd och lösningar. De live-sändningar som Anna har haft i Heja Livet har varit mycket uppskattade och lärorika, vi kan varmt rekommendera Anna till alla som är det minsta intresserade av att ligga i framkant på sin arbetsplats inom jämställdhetsfrågor.

Emely Crona Stenberg, Creative Director

Heja Livet

I diskussioner tillsammans med deltagarna på eventet har flera berättat om hur de fick reflektera över flera personliga erfarenheter men även att de tänkt på hur Annas tekniker kan hjälpa till i vardagen. Anna är även en väldigt professionell talare, och kunde svara på samtliga frågor som ställdes både under och efter föreläsningen. Utifrån vårt samarbete med Anna kan vi rekommendera henne som föreläsare inom ämnet härskartekniker.

Maja Sterner, External Relations Coordinator

WILMA, Lundaekonomerna

Anna Blixt var en väldigt populär talare på Kontaktdagarna som även nu långt efteråt är väl omtalad och uppskattad. Med en föreläsning som gav kunskap om härskartekniker, gick studenter rakryggade ut från föreläsningssalen, med bra verktyg för att hantera härskartekniska försök.

Ebba Törnqvist Forsberg, Föreläsningskoordinator

Uppsalaekonomerna

Anna Blixt har förmågan att fånga och tilltala en bred publik och samtidigt engagera i komplexa ämnen på ett lättsamt sätt. Anna inspirerar med sina föreläsningar och workshops genom att bjuda på hög kompetens och avslappnad humor vilket har varit varmt uppskattat oavsett organisation eller målgrupp.

Thimar Innab, CEO

The Ground

Anna Blixt höll ett intressant föredrag och en workshop kring hur inkluderande arbetsplatser skapas och hur man skapar medvetenhet om fördomar och förväntningar - varvat med bra och konkreta tips som vi kommer att ha nytta av i vårt fortsatta arbete med dessa viktiga frågor.

Simrishamns kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anna Blixt

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Anna Blixt