Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Öka trivseln och nå högre lönsamhet med en mer inkluderande arbetsplats

Anna Blixt

Anna Blixt är expert på inkludering och social arbetsmiljö. Hon hjälper organisationer skapa mer inkluderande arbetsplatser.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Anna Blixt

 • Pedagogiska och lättsamma föreläsningar som engagerar alla oavsett tidigare intresse och kunskap
 • Få kunskap, konkreta tips och verktyg som hjälper er skapa förändring   
 • Skräddarsydda upplägg för er organisation och era utmaningar
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anna Blixt

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Anna

Lecture icon

Föreläsningar

References icon

Referenser

Interviews icon

Artiklar

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Vinsterna med en inkluderande arbetsmiljö är många och med relativt enkla medel kan stora steg tas mot en arbetsplats där fler känner sig sedda, hörda och trygga. Anna Blixt arbetar med företag, kommuner, regioner, studenter och föreningar för att skapa ett mer inkluderande arbetsliv, vilket ger förutsättningar för en större mångfald.

Därför ska du boka Anna Blixt

 • Pedagogiska och lättsamma föreläsningar som engagerar alla oavsett tidigare intresse och kunskap
 • Få kunskap, konkreta tips och verktyg som hjälper er skapa förändring   
 • Skräddarsydda upplägg för er organisation och era utmaningar

Anna Blixt är en mycket engagerad föreläsare med en stark drivkraft till att åstadkomma en positiv förändring. Hennes föreläsningar ger organisationer möjligheten att få rätt verktyg för att skapa konstruktiva samtal som gör att fler känner sig trygga och inkluderade i den sociala arbetsmiljön.

Anna är programledaren för podcasten Jämställt Arbetsliv. Hon talar om hur du kan skapa en inkluderande arbetsplats där alla, oavsett kön, ras och ålder har samma möjlighet att känna sig sedda, hörda och trygga: där alla kan trivas, utvecklas och bidra. 

Vad tjänar män på jämställdhet? Hur skapar man en inkluderande möteskultur – och varför är just mötesstrukturen en grundbult i ett företags mångfaldsarbete? Föräldraledig och VD, hur funkar det? Det är bland annat de här frågorna som Anna Blixt besvarar i sina föreläsningar. Boka en ögonöppnande och inspirerande föreläsning med Anna Blixt hör av dig till oss på Athenas.

Visa föreläsningar med Anna Blixt
Anna Blixt föreläsning

Att skapa mer inkluderande arbetsplatser

En inkluderande arbetsplats är en arbetsplats där alla oavsett kön, etnicitet, ålder etc. har samma möjlighet att känna sig sedda, hörda och trygga: där alla kan trivas, utvecklas och bidra. Denna föreläsning, fylld av konkreta tips och ögonöppnare, passar både för er som är i startgroparna av inkluderingsarbetet eller er som vill utveckla ert nuvarande arbete.  

Föreläsninger hjälper er att:

 • Identifiera hinder för att arbetsplatsen ska bli mer inkluderande
 • Skapa förändring genom relativt enkla medel 
 • Öka förståelsen för omedvetna fördomar, normer & förväntningar och deras inverkan på arbetsmiljön
Anna Blixt Föreläsning

Härskartekniker

Härskartekniker är, oftast omedvetna, sociala manipulationer som används för att förstärka sin position i relation till andra personer i en grupp. De kan leda till utfrysning, en orättvis arbetsfördelning – eller att din femåring springer till grannen och lånar ägg. 

”Hjärtat, du som är så snabb, kan inte du springa över till grannarna och be om lite ägg?” är nämligen ett typiskt exempel på den härskarteknik som brukar kallas komplimangsmetoden

Föreläsningen hjälper er att:

 • Identifiera våra vanligaste härskartekniker
 • bemöta respektive teknik
 • hantera besvärliga sociala situationer på arbetsplatsen
Anna Blixt Föreläsning

Inkluderande möteskultur

Att känna att ens röst är viktigt är en av de mest grundläggande faktorerna för att vi ska trivas på en arbetsplats. Det ligger också i en organisations intresse att göra alla röster och perspektiv hörda. En inkluderande möteskultur är grunden till att ge fler medarbetare en röst, men det är ingenting som skapas i en handvändning. 

Föreläsningen utlovar:

 • Kunskap om vilka sociala strukturer som styr våra möten
 • Redskap att göra mötesdeltagarna tryggare
 • Strategier för mer effektiva & produktiva möten (utan stress eller hets!)

…och om ovanstående efterföljs: en personal som trivs bättre och mår bättre.

Anna Blixt Föreläsning

Kränkande särbehandling

En föreläsning som stärker företag och individer i arbetet för en tryggare arbetsmiljö. Kränkande särbehandling är vanligt förekommande på arbetsplatser, men kunskapen om det tycks ganska låg. 

Föreläsningen är till för er som:

 • Vill ha en god förståelse för vad kränkande särbehandling innebär
 • Vill kunna arbeta förebyggande 
 • Vill ha verktyg för att hantera kränkande särbehandling  
 • Vill skapa en mer jämlik arbetsmiljö där alla har samma möjlighet att trivas, utvecklas och respekteras
Anna Blixt Föreläsning

Normer & Förväntningar

Normer är oskrivna regler kring hur vi förväntas vara, leva och se ut. Dessa skapar förväntningar och fördomar,  vilket i sin tur skapar snäva roller för normbrytande personer. Denna föreläsning är en grundläggande genomgång av hur vi påverkas av vår omedvetna partiskhet och våra fördomar. Den går också in på djupet kring konsekvenserna av att kvinnor är normbrytande i mansdominerade branscher och på mansdominerade positioner.

Föreläsningen ger dig mer kunskap om:

 • Vad normer, strukturer och sexism verkligen är
 • Hur normer och förväntningar påverkar oss
 • Mäns och kvinnors olika förutsättningar i arbetslivet

Referenser

Anna är en väldigt engagerande och inspirerande talare med stor drivkraft. Hon inspirerar lyssnaren och ger en inblick i hur vi alla påverkas av outtalade förväntningar på både män och kvinnor samtidigt som hon skapar en allmän medvetenhet kring jämställdhet. Jag kan starkt rekommendera alla företag att boka en föreläsning med Anna!

Eleonore Häger, HR Manager

Linklaters

Anna Blixt är en duktig och engagerande föreläsare med stor kunskap inom sina områden. Hon lyckas också med att inte bara prata om frågor som jämställdhet och mångfald isolerat, utan också konkret koppla dem till framgångsfaktorer för ett företag. Annas föreläsning gav bra, konkreta, tips på hur man kan arbeta mer inkluderande. Hon tog också upp flera praktiska exempel som man verkligen kände igen sig i.

Jonas Öjelid, Partner

Norma Law

Anna Blixt är en fantastisk personlighet med enorm mycket kunskap inom just de frågor som kan vara svåra att formulera. Hon har tydliga svar som är enkla att ta till sig och problematiserar ingenting i onödan utan kommer hellre med konkreta råd och lösningar. De live-sändningar som Anna har haft i Heja Livet har varit mycket uppskattade och lärorika, vi kan varmt rekommendera Anna till alla som är det minsta intresserade av att ligga i framkant på sin arbetsplats inom jämställdhetsfrågor.

Emely Crona Stenberg, Creative Director

Heja Livet

I diskussioner tillsammans med deltagarna på eventet har flera berättat om hur de fick reflektera över flera personliga erfarenheter men även att de tänkt på hur Annas tekniker kan hjälpa till i vardagen. Anna är även en väldigt professionell talare, och kunde svara på samtliga frågor som ställdes både under och efter föreläsningen. Utifrån vårt samarbete med Anna kan vi rekommendera henne som föreläsare inom ämnet härskartekniker.

Maja Sterner, External Relations Coordinator

WILMA, Lundaekonomerna

Anna Blixt var en väldigt populär talare på Kontaktdagarna som även nu långt efteråt är väl omtalad och uppskattad. Med en föreläsning som gav kunskap om härskartekniker, gick studenter rakryggade ut från föreläsningssalen, med bra verktyg för att hantera härskartekniska försök.

Ebba Törnqvist Forsberg, Föreläsningskoordinator

Uppsalaekonomerna

Anna Blixt har förmågan att fånga och tilltala en bred publik och samtidigt engagera i komplexa ämnen på ett lättsamt sätt. Anna inspirerar med sina föreläsningar och workshops genom att bjuda på hög kompetens och avslappnad humor vilket har varit varmt uppskattat oavsett organisation eller målgrupp.

Thimar Innab, CEO

The Ground

Anna Blixt höll ett intressant föredrag och en workshop kring hur inkluderande arbetsplatser skapas och hur man skapar medvetenhet om fördomar och förväntningar - varvat med bra och konkreta tips som vi kommer att ha nytta av i vårt fortsatta arbete med dessa viktiga frågor.

Simrishamns kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anna Blixt

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Anna Blixt