Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Öka lönsamheten genom kunskapstörstande chefer och medarbetare

Peder Söderlind_Athenas_föreläsning

Peder Söderlind

Peder Söderlind är författare och entreprenör som framför allt inriktat sig på nyfikenhetens och kunskapstörstens påverkan på företagskultur, ledarskap, kreativitet, samarbetsförmåga och innovation.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Peder Söderlind

 • Peder Söderlinds föreläsningar passar alla företag som vill kunna konkurrera och vara lönsamma i en allt mer föränderlig värld. Med nyfikenhet som ett av företagets ledord skapar du förutsättningarna för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, maximera lönsamheten och få ökad kompetens och kunskap inom organisationen.
 • Peders föreläsningar är inspirerande och lärorika, både för ledare och medarbetare.
 • Nyfikenhet som en del av organisationsteorin är ett relativt nytt koncept med stor potential. Peder Söderlind diskuterar möjligheterna och utmaningarna med att omvandla förändringsperspektiv från hotfullt och osäkert till lärorikt och spännande.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Peder Söderlind

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Peder Söderlind har länge intresserat sig för nyfikenheten som ett verkligt affärsvärde, på samma sätt som till exempel marknadsföring och organisationsteori. Viljan att lära sig nya saker är tätt kopplad till hur man hanterar förändringar. Peder Söderlind pratar bland annat om hur så kallade ambidextra organisationer tenderar att hantera balansen mellan framtid och nutid på ett bättre sätt. Ambidextra organisationer är organisationer som både kan lägga fokus på att hantera dagens utmaningar och utveckla kärnverksamheten, samtidigt som de kan investera i ny teknik, andra affärsområden och kundsegment. Söderlind menar att nyfikna ledare är en förutsättning för välfungerande, ambidextra organisationer.

Därför ska du boka Peder Söderlind

 • Peder Söderlinds föreläsningar passar alla företag som vill kunna konkurrera och vara lönsamma i en allt mer föränderlig värld. Med nyfikenhet som ett av företagets ledord skapar du förutsättningarna för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, maximera lönsamheten och få ökad kompetens och kunskap inom organisationen.
 • Peders föreläsningar är inspirerande och lärorika, både för ledare och medarbetare.
 • Nyfikenhet som en del av organisationsteorin är ett relativt nytt koncept med stor potential. Peder Söderlind diskuterar möjligheterna och utmaningarna med att omvandla förändringsperspektiv från hotfullt och osäkert till lärorikt och spännande.

Nyfikenhet och välmående är något som hänger ihop – både på individnivå och organisatorisk nivå. Peder Söderlind föreläser om hur nyfikna personer agerar snabbare och oftare och är mer lösningsorienterade. Att skapa en atmosfär på arbetsplatsen som uppmuntrar till utveckling och nyfikenhet är mer andra ord ett mål värt att sträva efter. En arbetsplats där nyfikenhet och nya idéer uppmuntras ger generellt en mer positiv miljö vilket även påverkar trivseln hos både ledare och medarbetare.

Peder har också varit författare och medförfattare till flera böcker, bland annat ”Stabil och agil kedja” och ”Informationskompetens: En grundbok”. Just nu är han aktuell med boken ”Kunskapstörst” som går in på djupet kring hur nyfikenheten påverkar oss som individer och organisationer.

Peder Söderlind ger under sina föreläsningar konkreta tips för hur företag kan optimera förutsättningarna för att vara en mer nyfiken och öppen arbetsplats. En del av det arbetet ligger ibland i direkt motsats till traditionella tanke- och tillvägagångssätt. Han visar hur organisationer, stora som små, kan undvika fallgroparna som leder till konformism, tunnelseende, för stort fokus på effektivitet och kortsiktiga lösningar.

Med Peder Söderlind som föreläsare får du redskapen för att skapa en kunskapstörstande organisation som är lika bra på att tackla dagens som morgondagens utmaningar och som dessutom är attraktiv för nya rekryteringar.

Visa föreläsningar med Peder Söderlind
Peder Söderlind föreläsning

Kraften i Nyfikenhet: Skapa en Framgångsrik och Innovativ Organisation

 • Peder Söderlind visar hur nyfikenhet kan vara ett verkligt affärsvärde och bidra till konkurrenskraft och lönsamhet i en föränderlig värld.
 • Peder Söderlind diskuterar balansen mellan dagens utmaningar och framtidens behov i ambidextra organisationer. Han betonar vikten av nyfikna ledare för att skapa välfungerande organisationer.
 • Peder Söderlind ger konkreta tips och verktyg för att skapa en nyfiken och öppen arbetsplats. Han visar hur organisationer kan undvika konformism och tunnelseende samt främja en kultur av nyfikenhet, innovation och långsiktiga lösningar.

Genom att boka Peder Söderlind får du insikter om nyfikenhetens affärsvärde, strategier för att skapa ambidextra organisationer och verktyg för att optimera för nyfikenhet. Du får redskapen för att hantera dagens och morgondagens utmaningar samt attrahera talanger och vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Peder Söderlind

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Peder Söderlind