Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Expertis inom brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder

Jesper Johansson

Jesper Johansson har både arbetat som brottsutredande polis och instruktör på polisutbildningen. Idag utbildar och föreläser han om mentalt förhållningssätt och PDV, pågående dödligt våld.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Jesper Johansson

 • Få verktyg och metoder att hantera rädsla och otrygghet vid våldshot. Lär dig tekniker för inre mental medvetenhet och ett förhållningssätt som gör dig lugnare. Vad är PDV och hur ska du agera?
 • Jesper Johansson hjälper till att ta fram aktiva handlingsplaner för hur företaget eller organisatören ska agera vid fysiska och verbala angrepp av olika slag. Fokus ligger på bemötande, miljöanpassning och riskhantering.
 • Jesper visar hur riskbedömningar bör genomföras i det brottsförebyggande arbetet för att identifiera eventuella säkerhetsproblem samt hur dessa på bästa sätt kan lösas för att öka tryggheten.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Jesper Johansson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Jesper Johansson är polisen som såg ett ökat trygghetsbehov i samhället och startade företaget Secure In Sweden. Han erbjuder såväl organisationer som företag trygghetsfrämjande och brottsförebyggande rådgivning och insatser i form av uppskattade utbildningar, informativa föreläsningar, konkreta riskbedömningar och upprättande av tydliga handlingsplaner. På detta sätt får samtliga deltagare ovärderliga kunskaper kring hur uppkomna situationer med pågående dödligt våld bör hanteras. Jesper delar också med sig av sina tankar och insikter som polis och tipsar om olika typer av mentala strategier och medvetenhet att hantera otrygghetskänslor och hot om våld.

Därför ska du boka Jesper Johansson

 • Få verktyg och metoder att hantera rädsla och otrygghet vid våldshot. Lär dig tekniker för inre mental medvetenhet och ett förhållningssätt som gör dig lugnare. Vad är PDV och hur ska du agera?
 • Jesper Johansson hjälper till att ta fram aktiva handlingsplaner för hur företaget eller organisatören ska agera vid fysiska och verbala angrepp av olika slag. Fokus ligger på bemötande, miljöanpassning och riskhantering.
 • Jesper visar hur riskbedömningar bör genomföras i det brottsförebyggande arbetet för att identifiera eventuella säkerhetsproblem samt hur dessa på bästa sätt kan lösas för att öka tryggheten.

Jesper Johansson betonar vikten av situationella insatser när det gäller brottsförebyggande arbete. Framför allt handlar det om att arbeta med platsen eller den tänkbara situationen där ett brott skulle kunna begås eller där brott faktiskt begås. Denna typ av insatser kan handla om att göra miljöförändringar som på olika sätt försvårar eller helt förhindrar brottsmöjligheten.

Jesper Johansson använder sina unika erfarenheter som polis och utredare där han ofta ställdes i direkt kontakt med brott och dödligt våld eller undersökte brottsplatser. Både företag och organisationer kan ha stor nytta av hans tankar och insikter. Många tror att pågående dödligt våld är något som bara händer andra, men Jesper visar att det kan hända var som helst och när som helst och vara helt oprovocerat. En eller flera gärningsmän kan attackera ditt företag eller din organisation med syfte att döda. Konsekvenserna är så pass ödesdigra och allvarliga att det finns all anledning att öva på oförutsedda händelser och se över sina handlingsplaner. Det behöver finnas en plan för hur dessa situationer ska bemötas och förebyggas. Med hjälp av riskbedömningar och översyn över den aktuella arbetsmiljön samt känsliga situationer och platser kan tryggheten öka på ditt företag eller i din organisation.

Visa föreläsningar med Jesper Johansson
Jesper Johansson föreläsning

Populära ämnen:

 • Pågående dödligt våld – PDV
 • Hot om våld – Mentalt förhållningssätt
 • Handlingsplan
 • Riskbedömningar – Problemlösningar
 • Brottsförebyggande & trygghetsfrämjande
 • Situationellt brottsförebyggande
 • Socialt brottsförebyggande
Skicka en icke-bindande förfrågan på Jesper Johansson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Jesper Johansson