Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Hjärnfokus med strategier för ett förbättrat lärande

Annika Nilsson & Lena Winqvist

Annika Nilsson & Lena Winqvist

Annika Nilsson och Lena Winqvist på Hajja Hjärnfokus är föreläsare, utbildare och författare och har tidigare undervisat på gymnasiet under 15 år. De är väl förtrogna med hjärnan, pedagogik & lärande.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Annika & Lena

  • Väl förankrat i vetenskapen serverar de konkreta lärstrategier i en föränderlig värld – oavsett ämne. Innehållet vänder sig både till den som vill lära i det dagliga, gå en utbildning eller utbilda andra.
  • Annika och Lenas föreläsningar är lika kända för sitt intresseväckande innehåll som för deras illustrativa exempel och pedagogiska förklaringar. 
  • De uppskattas hos åhörarna för sin kompetens, smittande entusiasm och engagemang samt deras sätt att omsätta teori till praktiskt görande.  
Skicka en icke-bindande förfrågan på Annika Nilsson & Lena Winqvist

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Annika

Lecture icon

Föreläsningar

References icon

Referenser

Interviews icon

Artiklar

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Deras föreläsningar varvar teori med praktik med syftet att foga samman både ”varför” och ”hur”. Storheten när det gäller hjärnfokus på lärande ligger i små justeringar av både lärstrategier och utbildningsstrategier som ger stor effekt. 

De har skrivit ett antal böcker såväl om lärande, mindset samt retorik kopplat till hjärnans principer. De har även författat flertalet läromedel.

År 2013 startade Annika och Lena Hajja Hjärnfokus och föreläser flitigt för såväl företag, organisationer och utbildningsinstanser. Med det livslånga lärandet i fokus ger de dig grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld för ett effektivt och hållbart lärande och arbetsliv.  

Därför ska du boka Annika & Lena

  • Väl förankrat i vetenskapen serverar de konkreta lärstrategier i en föränderlig värld – oavsett ämne. Innehållet vänder sig både till den som vill lära i det dagliga, gå en utbildning eller utbilda andra.
  • Annika och Lenas föreläsningar är lika kända för sitt intresseväckande innehåll som för deras illustrativa exempel och pedagogiska förklaringar. 
  • De uppskattas hos åhörarna för sin kompetens, smittande entusiasm och engagemang samt deras sätt att omsätta teori till praktiskt görande.  

Annika och Lena är uppskattade föreläsare om hjärnan och lärande. Med illustrativa exempel och en berättande ton förklarar de lärandets natur, hur din inställning till lärande påverkar din utveckling, vad som krävs för att kreativitet och motivation ska blomstra och hur du kan jobba lugnare, smartare och effektivare.

Med grundläggande principer om hjärnans sätt att arbeta kopplas arbetsliv och livet i stort till hur vi förhåller oss till en föränderlig värld. Med en fin interaktion, sitt stora engagemang och humor varvas teori med praktiskt görande. Deltagarna få möjligheten att inse att olika hjärnsmarta strategier faktiskt fungerar!

Lusten till lärande och ambitionen att få deltagarna att inse att man med små medel kan skapa goda förutsättningar för ett effektivt och hållbart lärande och arbetsliv gör att föreläsningarna är lika inspirerande som användbara.

De har författat handböcker om hjärnan och lärande utifrån olika infallsvinklar: “Hjärnfokus på minnet: lärande”, “Hjärnfokus på Mindset”, “Hjärnfokus på läsning” samt “Hjärnfokus på retorik – i arbetslivet”. Böckernas breda spektrum av hjärnfokus visar att hjärnan är kopplad till lärande på så många plan. Annika och Lena har även skrivit en läromedelsserie i svenska för gymnasiet samt en kursbok i retorik.

Hajja hjärnfokus vänder sig till de som arbetar på företag, interna experter som utbildar andra på företag men också till de som går kurser eller fortbildningar för att kompetensutvecklas. Andra målgrupper är pedagoger som undervisar och studenter som går en utbildning. De är noga med att anpassa sina föreläsningar efter målgruppen och deras specifika behov. Hör av dig till oss på Athenas så hjälper vi dig att boka Annika och Lena till ditt nästa företagsevent!

Visa föreläsningar med Annika Nilsson & Lena Winqvist
Hajja Hjärnfokus föreläsning

Hjärnfokus på det livslånga lärandet

I en föränderlig värld med en allt snabbare utvecklingstakt behöver vi ständigt kompetensutvecklas. Hajja Hjärnfokus ger dig grundläggande principer om hjärnan och lärande som är konstanta i en föränderlig värld – oavsett ämne och oavsett om du ska lära dig i det dagliga, gå en utbildning eller utbilda andra. Med hjärnfokus skapar du goda förutsättningar för ett livslångt lärande!

Föreläsningen anpassas efter dina behov. Om du vill lära in får du konkreta lärstrategier som du enkelt kan praktisera för att effektivisera ditt eget lärande. Om du istället lär ut och utbildar andra presenteras konkreta utbildningsstrategier. Föreläsningen innehåller både teori och praktik och du får möjlighet att testa strategier för att upptäcka att de faktiskt fungerar!

Hajja Hjärnfokus föreläsning

Hjärnfokus på ett effektivt och hållbart arbetsliv

Med hjärnfokus på ett effektivt och hållbart arbetsliv får du kunskap om hur hjärnan fungerar vilket hjälper dig att jobba lugnare, smartare och effektivare. Att förstå hjärnan är att förstå sig själv, något som underlättar i ditt självledarskap. Hajja ger dig konkreta verktyg som hjälper dig att kringgå hjärnans begränsningar, så att du jobbar “med” den och inte “mot” den. 

Föreläsningen förmedlar också viktiga insikter om den sociala hjärnan som hjälper dig att skapa goda förutsättningar för ett smidigt samarbete. Du lär dig att undvika fallgropar som får din sociala hjärna att hamna i en hotrespons. Med hjärnfokus skapas istället goda förutsättningar för att aktivera hjärnans belöningssystem utifrån ökad status, kontroll, autonomi, rättvisa och tillhörighet.

Hajja Hjärnfokus föreläsning

Hjärnfokus på mindset - hur inställning till intelligens och förmågor påverkar utveckling

Din inställning till dina förmågor och din intelligens kommer faktiskt att påverka din utveckling. Olika mindet skapar olika förutsättningar att lära: ett statiskt mindset försvårar lärandet medan ett dynamiskt mindset underlättar lärandet. 

Hur hänger mindset ihop med hjärnans plasticitet? Varför har man svårare att hantera misstag när man är i ett statiskt mindset? Varför ses ansträngning som något positivt när man är i ett dynamiskt mindset? Vad kännetecknar olika mindset? Hur kan man jobba mot ett dynamiskt mindset för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling?

Hajja Hjärnfokus föreläsning

Hjärnfokus på retorik

De flesta arbetsuppgifterna i dagens arbetsliv är komplexa och kräver att vi delar med oss av kunskap och kompetens. Förmågan att att kunna kommunicera ett tydligt och begripligt innehåll blir därmed extra viktigt. Du behöver kunna fånga åhörarnas uppmärksamhet, hitta ett lämpligt innehåll, skapa en tydlig disposition och använda ett pedagogiskt och slagkraftigt språk. Du behöver också använda kroppsspråk, gester, mimik och rösten på ett sätt som väcker intresse, skapar variation och som förtydligar ditt budskap. Kan du dessutom skapa och använda en hjärnsmart Powerpoint som förhöjer hela din presentation har du all möjlighet att lyckas med att kommunicera ditt budskap. Allt detta serveras i Hajjas föreläsning som bjuder på både teori men framför allt handfasta verktyg. 

Innehållet anpassas så att dina medarbetare får just de delarna av retoriken som de är i behov av. Kanske behöver de bli bättre på att informera på möten, hålla en presentation, delge resultat från projekt, pitcha idéer eller dela kunskap. Era behov formar föreläsningen.

Referenser

Hajja Hjärnfokus var fantastiskt professionella, roliga och mycket intressanta, hade gärna fått varit längre!

Expo HR

Draftit

Jag har fått väldigt stor respons idag om den proffsiga föreläsningen! Det är ett mycket, mycket gott betyg!

Elin Bredberg

Fojab arkitekter

Stort och varmt tack för en energigivande föreläsning! Ni fick hurrarop i chatten både för innehåll och framförande. Är supernöjd med insatsen och hoppas vi får möjlighet att samarbeta flera gånger.

Cecilia Ödman

Jordbruksverket

Tack för en fantastisk föreläsning. En av de bästa jag någonsin varit på. Så stimulerande, professionellt, underväxlande, underhållande och verktygsgivande. Jag har öst beröm över er båda i personalrummet idag.

Lasse Hoffman

Länsstudiedag, Finspång

Så himla intressant, rolig och bra upplagd föreläsning med användbara tips och bra förankring. Fantastiskt bra samspel mellan föreläsarna. En höjdpunkt från konferensen!

Kompetento, Stockholm
Skicka en icke-bindande förfrågan på Annika Nilsson & Lena Winqvist

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Annika Nilsson & Lena Winqvist