Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Effektiv och engagerande kommunikation

Eva Willstrand_Athenas_Föreläsning

Eva Willstrand

Eva Willstrand, med över 20 års erfarenhet inom ledarskap & kommunikation, hjälper er att upptäcka kraften i effektiv kommunikation. Lär er skapa en lönsam & engagerande företagskultur med Evas insikter.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

Eva smittar med sin energi och sitt engagemang för ämnet hon föreläser om. En halvdag med Eva var som en uppiggande vitamininjektion konstaterade mina medarbetare.

Elisabeth Lundin, Kommunikation ledning, Region Halland Visa alla referenser

Därför ska du boka Eva Willstrand

 • Öka kommunikationseffektiviteten och stärk teamdynamiken.
 • Få praktiska verktyg för att förbättra ledarskapskommunikation.
 • Evas bakgrund från toppföretag som SAS och Saab ger henne unik insikt i effektiv kommunikation.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Eva Willstrand

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eva Willstrand, med över 20 års erfarenhet inom kommunikation och ledarskap från storföretag som SAS och Saab, erbjuder föreläsningar som förvandlar era kommunikationsutmaningar till styrkor. Genom praktiska tips, gemensam terminologi och engagerande innehåll, rustar hon er för att skapa en lönsam företagskultur präglad av hälsofrämjande ledarskap. Låt Eva inspirera er att utveckla kommunikativa förmågor som främjar kreativitet, motivation och konkurrenskraft. Ta era första steg mot en mer engagerad och framgångsrik organisation.

Därför ska du boka Eva Willstrand

 • Öka kommunikationseffektiviteten och stärk teamdynamiken.
 • Få praktiska verktyg för att förbättra ledarskapskommunikation.
 • Evas bakgrund från toppföretag som SAS och Saab ger henne unik insikt i effektiv kommunikation.

Tänk dig en arbetsplats där kommunikationen flyter felfritt, där varje medarbetare känner sig hörd och värderad. En plats där ledarskap inte bara handlar om att dirigera, utan om att inspirera och motivera. Det är här föreläsare Eva Willstrand kommer in i bilden. Med sin omfattande erfarenhet inom kommunikation och ledarskap förvandlar Eva varje föreläsning till en ögonöppnare för organisationer som strävar efter att skapa en mer dynamisk, inkluderande och produktiv arbetsmiljö.

Eva Willstrand är känd för sin förmåga att belysa vikten av effektiv kommunikation och strategiskt ledarskap i dagens snabbföränderliga arbetsliv. Genom sina interaktiva och engagerande föreläsningar ger hon deltagarna verktyg och insikter som direkt kan appliceras på deras egna organisationer, vilket gör en bokning av Eva Willstrand till ditt event till ett värdefullt beslut för alla som vill lyfta sin verksamhet till nästa nivå.

När du bokar Eva Willstrand till ditt event, investerar du i mer än bara en föreläsning. Du får en partner i att bygga broar mellan ledning och medarbetare, mellan strategi och utförande. Eva Willstrand föreläsning innebär en chans att inte bara adressera utan även lösa de kommunikativa utmaningar som hindrar många organisationer från att nå sin fulla potential.

För företag som ser fram emot att stärka sitt team, förbättra sitt ledarskap och maximera sin interna kommunikation, erbjuder en Eva Willstrand föreläsning en ovärderlig möjlighet. Boka Eva Willstrand till ditt event idag och ta ett avgörande steg mot en mer sammanhållen, effektiv och motiverad organisation.

Visa föreläsningar med Eva Willstrand
Eva Willstrand föreläsning

Få bättre koll på din kommunikation

När vi har andra omkring oss, fysiskt eller digitalt, kommunicerar vi. Det kan ske med ord, röstläge, kroppen, mimik, tystnad och blickar. Alla kan ha användning av att öka sin medvetenhet kring sin egen unika kommunikationsstil, sitt beteende och hur man påverkar andra. Vi har tillgång till otaliga sätt att uttrycka oss, men ändå verkar det som att vi mer och mer tappar förmågan att verkligen förstå varandra.

 • Hur viktigt är det med självinsikt? Hur skapar jag bra relationer? Hur kan jag anpassa mitt beteende och min kommunikationsstil för att skapa önskvärd effekt hos mottagaren? Olikheter utmanar – och berikar.
 • Bra återkoppling är konstruktiv och bekräftande, och har som mål att få både individerna och verksamheten att växa. 
 • Trovärdighet – vi bygger bilden av oss inifrån och ut.
Eva Willstrand föreläsning

Skapa en medveten och kommunikativ kultur

För att er kultur ska uppfattas och upplevas som kommunikativ behöver ni som utgör verksamheten verkligen leva den. Hur ökar ni medvetenheten kring hur ert beteende påverkar möjligheten att skapa önskad kultur? En kommunikativ kultur stärker bilden av er verksamhet, internt och externt. Viktigt inte minst för att behålla och attrahera rätt kompetens.

 • Att utveckla ledarskap på fler nivåer kan vara nyckeln till att främja en kultur av delaktighet, ägarskap och kreativitet, där varje individ kan bidra till organisationens framgång på sitt unika sätt.
 • En stor samlad erfarenhet och kompetens – men hur ensade är ni?
 • Hur viktigt är det med självinsikt?
Eva Willstrand föreläsning

Återkoppling (feedback) - det kraftfulla styrverktyget

Vill vi ha en bedömningskultur där man söker syndabockar och inte vågar misslyckas, eller en utvecklingskultur som präglas av att vi vill varandra väl och tillåter misstag och misslyckanden för att i stället tolka dessa som viktiga möjligheter till lärande?

 • Återkoppling – vårt strategiska styrmedel. Vikten av att både ge och ta emot feedback på ett tryggt och konstruktivt sätt.
 • Skapa en väl avvägd balans mellan det vi kallar utvecklande (konstruktiv) återkoppling och förstärkande (positiv) återkoppling.
 • Två enkla vardagsmetoder för den utvecklande återkopplingen.
Eva Willstrand föreläsning

Konflikthantering – nödvändigt och utvecklande

Det är inte frågan om om, utan givetvis om när. Konflikter uppstår förr eller senare i de allra flesta relationer. Både i arbetslivet och i privatlivet är det bra att fundera över den egna rollen i samband med konflikt. Hur hanterar du egentligen motsättningar, utmaningar och konflikter? Gör du det på ett konstruktivt sätt, eller tycker du konflikt är obehagligt och undviker det så långt det går?

 • Få koll på de vanligaste konflikttyperna och hur de bäst hanteras.
 • Vi har olika konfliktstilar – välj medvetet den som lämpar sig bäst.
 • Bra hanterade konflikter skapar förutsättningar för sunda relationer och en intern kommunikativ och hållbar arbetsmiljö.

Eva kan givetvis vid behov anpassa en föreläsnings innehåll så att den verkligen möter uppdragsgivarens specifika behov.

Referenser

Eva Willstrand genomförde en inspirationsföreläsning under 2023 för ca 100 chefer på Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Temat var ”att medvetet leda med kommunikation”. Föreläsningen var mycket uppskattad av deltagarna vilket också utvärderingen visade. Eva har djup kunskap inom området och är med sin personlighet både entusiasmerande och inspirerande att lyssna på vilket väcker många tankar hos åhörarna. Föreläsningen utgick från forskning vilket alltid uppskattas men varvades även med konkreta exempel från arbetslivet.

Kristian Kindstedt, Chef HR & Kommunikation

Arbetsmarknadsförvaltningen

Eva Willstrand visade en imponerande förmåga att förstå och anpassa sig efter våra behov och önskemål angående en workshop om strategisk intern kommunikation för kommunikatörer vid Lunds universitet. Hon levde upp till våra förväntningar på kursen på flera sätt. Eva lyckades också skapa en trygg atmosfär där alla kände sig välkomna att dela sina tankar och upplevelser, vilket resulterade i många ögonblick av insikt och förståelse. Efter avslutad kurs har flera av de 20 deltagarna uttryckt sin uppskattning för möjligheten att delta, och flera har betonat kursens betydelse för deras roll som kommunikatörer och dess bidrag till deras professionella utveckling.

Cecilia Schubert, Kommunikatör

Lunds universitets Naturvetenskapliga fakultetens kansli

Eva sprider glädje och engagemang till publiken med sin värme och glittriga utstrålning. Hon är smidig att arbeta med samt kunnig och flexibel inom sitt specialistområde. Jag har haft nöjet att anlita Eva till en av mina internationella kunder där hon blev mycket omtyckt för sitt sätt att balansera publikens behov med kraven från kunden. Uppdraget genomfördes på engelska. Med Eva får du en glad, empatisk och närvarande talare som engagerar åhöraren.

Nanna Carlsson, CEO

DEVJUE AB

Eva har hjälpt oss att utveckla vårt samarbete mellan kommunikation och HR i Karlstads kommun. 2023 höll hon i en inspirerande utbildningsdag för samtliga medarbetare inom kommunikation och HR som blev mycket uppskattad. Eva lyckades skapa energi och glädje och dagen gav utrymme för diskussion om viktiga samverkansfrågor i ett framåtsyftande perspektiv. Hon gav oss bra verktyg och kunskap om internkommunikation och ledarskap som kändes relevant och konkret för båda yrkesgrupperna och arbetsuppgifter. Vi kan varmt rekommendera Eva till organisationer som vill fördjupa samarbetet mellan HR och kommunikation och få samsyn kring viktiga utvecklingsfrågor. Kommunikation + HR = sant.

Katarina Äleklint, Kommunikationsdirektör

Karlstads kommun

Eva är en kunnig och energigivande föreläsare som blandar teori med praktiska exempel. Föreläsningen om kommunikativt ledarskap är mer än en föreläsning. Eva bjuder in till diskussioner, tankeväckande frågor och väjer inte för de utmaningar som du som chef och ledare ställs inför. Efter en dag med Eva fick vi en gemensam plattform att ta med oss och jobba vidare med i vår egen verksamhet. Vi har kunnat använda Evas material och fördjupat verktygen på hemmaplan för att stärka varandra och organisationen.

Josefin Lindberg, HR- och kommunikationschef

Avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Skicka en icke-bindande förfrågan på Eva Willstrand

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Eva Willstrand
Eva Willstrand

5 av 5 stjärnor

Eva smittar med sin energi och sitt engagemang för ämnet hon föreläser om. En halvdag med Eva var som en uppiggande vitamininjektion konstaterade mina medarbetare.

Elisabeth Lundin, Kommunikation ledning, Region Halland Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Eva Willstrand