Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Spännande föreläsning om den politiska utvecklingen i USA

Frida Stranne (foto Expressen) - USA-expert

Frida Stranne

USA-expert och lektor i statsvetenskap. Fascinerande föreläsning om det stora landet i väst och dess politiska utveckling.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Frida Stranne

 • Frida Stranne erbjuder en oöverträffad insikt i amerikansk politik och ger en faktabaserad och uppfriskande motvikt till sensationsrubrikerna i massmedia.
 • Med omfattande forskning och förstahandserfarenhet kan Frida på ett sakkunnigt sätt diskutera konsekvenserna av presidentvalet 2017 i USA för både Amerika och resten av världen.
 • Hennes djupa kunskap och engagerande presentationer gör komplexa politiska ämnen tillgängliga och relevanta för alla organisationer som vill förstå globala dynamiker.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Frida Stranne

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vilka konsekvenser har presidentvalet 2017 i USA för landets invånare? För resten av världen? Vad hände med den amerikanska drömmen? Frida Stranne är doktor i freds- och utvecklingsforskning, lektor i statsvetenskap och forskare vid Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet. I många år har hon studerat den politiska utvecklingen i USA på riktigt nära håll och kan dela med sig av unika infallsvinklar och spännande kunskap om en av världens stora supermakter.

Därför ska du boka Frida Stranne

 • Frida Stranne erbjuder en oöverträffad insikt i amerikansk politik och ger en faktabaserad och uppfriskande motvikt till sensationsrubrikerna i massmedia.
 • Med omfattande forskning och förstahandserfarenhet kan Frida på ett sakkunnigt sätt diskutera konsekvenserna av presidentvalet 2017 i USA för både Amerika och resten av världen.
 • Hennes djupa kunskap och engagerande presentationer gör komplexa politiska ämnen tillgängliga och relevanta för alla organisationer som vill förstå globala dynamiker.

Få har lika djup inblick i den amerikanska politiken som Frida Stranne. Hon analyserar ämnet ur olika vinklar och levererar faktabaserad kunskap som en uppfriskande och lärorik motvikt till sensationsrubrikerna i massmedia.

Frida Stranne är doktor i freds- och utvecklingsforskning, lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och har i många år undervisat i internationell politik och internationella relationer med fokus på amerikansk politik. Hon medverkar regelbundet i tidningar, radio och tv där hon kommenterar och debatterar frågor som  rör amerikansk politik och är fast krönikör hos Expressen.

Sedan hösten 2015 är Frida Stranne knuten till Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet som gästlärare och gästforskare. 2013-2014 var hon gästforskare vid American University i Washington DC, där hon intervjuade ett flertal nyckelpersoner och följde den politiska utvecklingen på nära håll.

Vad kan vi förvänta oss av Trumpadministrationen? Vad hände med den amerikanska drömmen? Hur påverkas vi i Sverige av beslut som fattas i Washington?

Frida Stranne har plöjt igenom ett oändligt antal artiklar och böcker, tillbringat åtskilliga timmar i arkiv, intervjuat personer i den amerikanska kongressen, CIA, Pentagon och olika inflytelserika tankesmedjor. Hon har forskat mycket inom ämnet och följt politiken både här hemma och på plats i USA. Ta del av en spännande och högaktuell föreläsning – boka Frida Stranne här hos Athenas!

Foto: Expressen

Visa föreläsningar med Frida Stranne
Frida Stranne föreläsning

Vad hände med den amerikanska drömmen?

 • Den amerikanska drömmen har lockat miljontals människor till USA och idén om att USA är landet där allt är möjligt har varit en viktig del av den amerikanska identiteten. Den har också utgjort en ekonomisk motor då människor har drivit på för innovation och entreprenörskap i hopp om att få leva sin dröm.
 • På senare år har däremot tilltron till den amerikanska drömmens giltighet börjat ifrågasättas av allt fler. I takt med att klyftorna ökat och USA har tvingats anpassa sig till en ny global ekonomisk verklighet har allt fler kommit att känna att de står långt ifrån möjligheten att förverkliga sig själva och skapa en bra framtid för sin familj. Denna tilltagande känsla var en av förklaringarna till att Donald Trump lyckades vinna valet 2016.
 • Men, vad mer precist är den amerikanska drömmen och vad händer på djupet och på längre sikt om allt fler tappar tilltron till drömmens giltighet? Hur påverkar det politiken och samhällsutvecklingen på längre sikt och varför är det viktigt för omvärlden att förstå mer av det här?
Frida Stranne föreläsning

Det dysfunktionella Washington

 • Under flera år har både de som jobbar i Washington och olika politiska experter och bedömare beskrivit en lång rad problem som kommit att känneteckna politikens villkor i världens maktcentrum. Tilltron till det politiska etablissemanget har parallellt med detta stadigt minskat och vid en opinionsundersökning 2015 hade bara 1 av 10 amerikaner förtroende för politikerna i Washington.
 • Vad är det som har gått snett? Hur ”görs politik” i Washington i praktiken och vilka är det som har den verkliga makten? Varför har amerikaner så lågt förtroende för det politiska etablissemanget och har de rätt att känna som de gör? Ett föredrag om det politiska spelet i världens maktcentrum och om den amerikanska demokratins utmaningar.
Frida Stranne föreläsning

Amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik

 • USA är världens i särklass starkaste militära supermakt och dess militära förmåga saknar motstycke i världshistorien. Landets militära förmåga överstiger de femton efterföljande ländernas samlade militära kapacitet och USA kan i det närmaste sägas regera allt från minsta lilla söderhavsö ut i yttersta rymden.
 • Trots denna enorma kapacitet har man inte lyckats vinna kriget i Afghanistan som pågått i över femton år, vilket visar oss att militär förmåga inte är det enda som avgör ett lands ”styrka”. USA har också fattat en rad utrikespolitiska beslut som kan ifrågasättas såväl strategiskt som moraliskt och ekonomiskt.
 • Hur ska vi förstå amerikansk utrikespolitik? Vad är det som driver fram olika beslut, vilka har inflytande över den och på vilka sätt utmanas nu USA:s särställning i världen?
Frida Stranne föreläsning

Vart är USA på väg? - Om en supermakt som utmanas både inrikes- och utrikespolitiskt!

 • Har USA sett sina bästa dagar? Är det en supermakt på nedgång? Vilken roll USA bör ha och kan ha råder det delade meningar om, men det går inte att blunda för att det spelar roll, även för oss här i Sverige.
 • Det här föredraget syftar till att resonera om de svåra frågor som rör vår samtid och USA:s roll i denna. Frida Stranne målar upp olika scenarier för vart landet är på väg och talar om hur globaliseringens fördjupning, nya kommunikationsflöden och nya hot i form av allt från klimatförändringar till terrorism förändrar förutsättningarna för alla – så även för USA.
 • Vad kan vi förvänta oss att händer i USA avseende vilken roll landet kommer att spela internationellt i framtiden och vilken roll vill vi att de ska spela?
Frida Stranne föreläsning

Donald Trump - vem är han och vad är han ett symptom på?

 • Donald Trump vann till mångas överraskning presidentvalet 2016. Tiden efter hans tillträde i januari 2017 har väckt många frågor om hans politiska ledarskap, om partiernas kris, om det polariserade USA och vad de närmaste åren med Trump som president kan komma att innebära för framtiden.
 • Vem är Trump, vad ledde honom fram till makten och vad händer om han inte lyckas ge de amerikaner som satt sin tilltro till honom vad de hoppas på?
Skicka en icke-bindande förfrågan på Frida Stranne

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Frida Stranne