Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Få bättre insikt i könsnormer, jämställdhet och HBTQI+

Caroline Hema Olsson_Athenas_Föreläsare

Caroline Hema Olsson

Caroline Hema Olsson föreläser primärt om sex och samlevnad med fokus på HBTQI+, jämställdhet och könsnormer. Hon är skolkurator och socionom med inriktning på sexologi.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Caroline Hema Olsson

 • Jämställdhet och kvinnlig sexualitet är ämnen som länge omgetts av missuppfattningar, felaktigheter och tabun. Caroline Hema Olsson förklarar varför, och hur vi kan komma tillbaka på rätt spår.
 • Hon har lång erfarenhet av att föreläsa och bedriva workshops till människor i flera branscher. Sexualitet, samtycke och relationer är ämnen som berör alla, och som i högsta grad kan påverka trivsel och värdegrunder på arbetet och i skolan.
 • Caroline Hema Olsson talar om utmaningarna i skolan, till exempel att få personal att samarbeta kring en och samma värdegrund. Få tips och strategier som fungerar.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Caroline Hema Olsson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Caroline Hema Olsson har i många år arbetat med sex och samlevnads-frågor inom skola och psykiatri. På Instagram är hon känd som @sexochsam, där hon bland annat delar med sig av nyheter och sitt arbete. Hon brinner för att inspirera andra att lära sig mer om ämnen som feminism och sexualitet, och passar perfekt som föreläsare till skolor, företag och andra organisationer som vill lära sig mer om sex och samlevnad.

Ett av hennes aktuella uppdrag är att å Stockholms Stads vägnar utvidga skolans värdegrund kring sex, samtycke och relationer.

Därför ska du boka Caroline Hema Olsson

 • Jämställdhet och kvinnlig sexualitet är ämnen som länge omgetts av missuppfattningar, felaktigheter och tabun. Caroline Hema Olsson förklarar varför, och hur vi kan komma tillbaka på rätt spår.
 • Hon har lång erfarenhet av att föreläsa och bedriva workshops till människor i flera branscher. Sexualitet, samtycke och relationer är ämnen som berör alla, och som i högsta grad kan påverka trivsel och värdegrunder på arbetet och i skolan.
 • Caroline Hema Olsson talar om utmaningarna i skolan, till exempel att få personal att samarbeta kring en och samma värdegrund. Få tips och strategier som fungerar.

Hema Olsson kan föreläsa om flera specifika ämnen som berör sex och samlevnad. Hon erbjuder till exempel inspirationsföreläsningen Sexualitet, samtycke och relationer (SSR) som kan bokas med eller utan workshop. Här berättar hon om hur skolan kan driva SSR-frågor på ett strukturellt arbetssätt inom ramarna för skolans värdegrund. Hon använder aktuell forskning, styrdokument och anekdoter från sitt eget arbete.

Hon ger också en föreläsning med titeln Lilla klitoris-skolan som handlar om kvinnlig sexualitet, tabun och lust, ur ett mer kvinnligt och humoristiskt perspektiv. Före denna föreläsning finns det alltid möjlighet att ställa anonyma frågor som diskuteras under föreläsningens gång.

Jämställdhet och HBTQI+ är andra samtalsämnen som Hema Olsson brinner för och gärna föreläser om. Hon menar att dessa ämnen är starkt kopplade till skolans demokratigrund och att det därför är nödvändigt att diskutera dessa ämnen för att minimera fördomar, aggressioner och minoritetsstress.

Hennes föreläsningar kan vara mer eller mindre inriktade mot specifika ämnen enligt beställarens önskemål. Centrala begrepp som genus, feminism, normer och demokrati förklaras på ett pedagogiskt och sakligt sätt för att ge en djupare förståelse kring hur allt hänger ihop. Målet är att oavsett publik, ska åhörarna få verktyg och tips som hjälper dem att skapa mer inkluderande verksamheter.

Visa föreläsningar med Caroline Hema Olsson
Caroline Hema Olsson föreläsning

SEXUALITET, SAMTYCKE, REALTIONER

Hur kan vi i skolan/kuratorer driva arbetet med SSR (Sexualitet, samtycke och relationer)?  Under föreläsningen kommer Caroline Hema Olsson med konkreta exempel och metoder berätta om hur hon under flera år arbetat med SSR-frågor. 

Ni kommer få ta del av olika sätt att arbeta strukturellt och förebyggande med SSR kopplat till skolans värdegrund, styrdokument och forskning. 

Caroline Hema kommer berätta om hur man kan arbeta med SSR-arbete tematiskt med ett Värdegrundårshjul, hur skolpersonal kan samarbeta och vad man som kurator kan göra utöver lektionstid. Genom en workshop kommer ni få möjligheten att, utifrån era egna förutsättningar, arbeta med enkla metoder och få inspiration om hur ni kan ta det praktiska SSR-arbetet vidare till er skola.  

Caroline Hema Olsson föreläsning

LILLA KLITORIS-SKOLAN

Den kvinnliga kroppen, lusten och sexualiteten har genom historien setts som problematisk och varit full av tabun, felaktigheter och alltid sedd ur ett manligt perspektiv. Nu är tiden för att ta tillbaka och stärka den kvinnliga sexualiteten!  

I denna lustbetonade och humoristiska föreläsning vill Caroline Hema Olsson ge en historisk genomgång av kvinnans sexualitet, ”upptäckten” av klitoris samt öka förståelsen för hur vi hamnat där vi är idag. Ni kommer även få möjlighet att ställa anonyma frågor i förväg som kommer besvaras på plats.

Caroline Hema Olsson föreläsning

HBTQI+FÖRELÄSNING

 • Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba HBTQI-personer. 
 • I denna föreläsning får ni en genomgång av HBTQI+ centrala begrepp och djupare förståelse kring hur normer påverkar oss. 
 • Föreläsningen innehåller konkreta tips om hur man arbetar mer inkluderande i olika verksamheter.
Caroline Hema Olsson föreläsning

JÄMSTÄLLDHET I SKOLAN

Ett aktivt jämställdhetsarbete är en del i att skolans demokratisk grund. I denna föreläsning går Caroline Hema Olsson igenom begrepp som genus, feminism och mansnorm samt hur vi inom skolan kan arbeta för en mer rättvis och jämställd värld.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Caroline Hema Olsson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Caroline Hema Olsson