Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Hur vi håller hjärnan i trim baserat på senaste forskningen och rönen

Torkel Klingberg

Torkel Klingberg

Prisad forskare i neurovetenskap föreläser om hjärnan kopplat till inlärning, koncentrationsförmåga och minne

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Torkel Klingberg

  • Få en ökad förståelse för hjärnan och om hur arbetsminne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet fungerar och kan tränas upp.
  • Lättillgänglig men seriös och vetenskaplig genomgång av barnhjärnans inlärning och utveckling.
  • Om vad vi vet om digitalisering och hur den påverkar barns lärande
Skicka en icke-bindande förfrågan på Torkel Klingberg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Torkel Klingberg är forskare, författare och föreläsare. Han är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning om barns utveckling och träning av hjärnan befinner sig i den internationella frontlinjen.

Därför ska du boka Torkel Klingberg

  • Få en ökad förståelse för hjärnan och om hur arbetsminne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet fungerar och kan tränas upp.
  • Lättillgänglig men seriös och vetenskaplig genomgång av barnhjärnans inlärning och utveckling.
  • Om vad vi vet om digitalisering och hur den påverkar barns lärande

Torkel Klingbergs forskning om hjärnans utveckling och formbarhet har lett till en rad utmärkelser och fått uppmärksamhet i såväl forskarvärlden som i internationell media. Bland annat har han fått utmärkelse från International Neuropsychological Association, utsetts till en av Framtidens Forskningsledare av stiftelsen Strategisk Forskning. Inom forskningsvärlden och internationell media har hans forskning lett till artiklar i Scientific American och New Scientist.

Han har även givit ut tre populärvetenskapliga böcker såsom ”Den översvämmade hjärnan” – en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden, ”Den lärande hjärnan” – om barns minne och utveckling, ”Hjärna, gener och jävlar anamma” – hur barn lär.

Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara hjärnan och dess kapacitet så är Torkel Klingberg en mycket uppskattad föreläsare. Hans föreläsningar vänder sig till skolor och organisationer som vill veta mer om exempelvis dyslexi, koncentrationssvårigheter, inlärning, problemlösning och hur minnet fungerar.

Foto: Ulla Montan

Visa föreläsningar med Torkel Klingberg
Torkel Klingberg föreläsning

Att ha otur när man tänker

– Hur kognitiva svårigheter sätter stopp för vidareutbildning

Förändringar i arbetslivet ställer allt högre krav på förmågan att tänka och lära, det vill säga den kognitiva förmågan. Allt fler behöver vidareutbilda sig, eller omskola sig, till kognitivt mer krävande arbetsuppgifter. Problemet är att bristande kognitiv förmåga kan sätta stopp för detta. Framför allt är det problem med arbetsminne och koncentrationsförmåga som kommer utgöra en flaskhals. Kognitiv förmåga försämras med åldern. Informationsfloden, med dess distraktioner och multitasking tär också av vår koncentrationsförmåga. Många individer sitter därför i en rävsax: deras kognitiva förmåga försämras, samtidigt som de kognitiva kraven ökar.

De goda nyheterna är att vi kan göra något åt detta. Hjärnan är formbar. Vi kan, med en rad enkla åtgärder, påverka vårt arbetsminne och vår koncentrationsförmåga!

Torkel Klingberg föreläsning

Om barnhjärnan och hur barn lär sig

Förståelse för matematik och läsning är inget människor föds med. Det krävs många år av träning innan barn kan räkna och läsa flytande. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och utvecklar dessa nya funktioner. Kunskap om hur detta sker ger också en förståelse för varför inlärningen går långsammare för vissa individer.

Den här föreläsningen lyfter också fram betydelsen av träning för att alla barn ska lära sig läsa och räkna på en tillräcklig nivå. Den visar inblickar i pågående forskning om barn i förskoleklass och hur deras hjärnor förändras. Föreläsningen berör både normal utveckling, ADHD, dyslexi och dyskalkyli

Torkel Klingberg föreläsning

Motivation och inlärning

Om inlärning och olika former av motivation: yttre motivation, inre motivation och grit.

I föreläsningen beskrivs också olika typer av motivation. Fungerar belöningar? Vilken roll spelar intresse och tron på att kunna förändras? En form av motivation som har visat sig vara särskilt viktig för att nå sina utvecklingsmål är »grit«, ett slags »jävlar anamma«. Barn behöver ett eget driv för att inte ge upp när de stöter på motgångar.

Torkel Klingberg föreläsning

Om skärmar, digitalisering och barnhjärnan

Om vad vi vet om digitalisering och hur den påverkar barns lärande. Digitala hjälpmedel erbjuder stora möjligheter, men också faror för att introducera distraktioner och störningar. Brist på forskning om digitaliserade läromedel och påbud om digitalisering riskerar framtida kunskapsras.

Referenser

En mycket kunnig och intressant föreläsare med gedigen forskning som grund för sina föreläsningar.

Rektor

Realgymnasiet Halmstad

Allt var jättebra och vi hade gärna lyssnat mer på ämnet Chat GTP.

Alexandra Birch, Rektor

Ystad Gymnasium

Informativt och vederhäftigt, värdefulla forskningsunderlag.

Rektor

Ulricehamns kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Torkel Klingberg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Torkel Klingberg