Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Om självledarskap och dess positiva effekt på välmåendet och relationer

Malin Rapp

Malin Rapp är föreläsare och ledarutvecklare på SelfLeaders. Med en bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi föreläser hon om självledarskap, hybridarbetsplatser och välmående.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Malin Rapp som föreläsare:

 • Självledarskap är grunden för en välfungerande kultur och verksamhet där distans- och hemarbete är här för att stanna. Dagens arbetsliv är snabbföränderligt och komplext vilket ställer krav både på individer och chefer. En föreläsning med Malin ger viktiga insikter och konkreta verktyg för individer, företag och organisationer.
 • Malins varma publiknärvaro i kombination med hennes bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och motivationspsykologi gör att hon kan presentera forskningsresultat på ett lättbegripligt och engagerat sätt.
 • Malin är en mycket kompetent och erfaren talare med över 10 års erfarenhet som föreläsare. Hon har bland annat föreläst på universitet som Harvard University och organisationer som Spotify, Storytel, Ericsson, SIDA och Världsnaturfonden.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Malin Rapp

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Malin Rapp är motivationsexpert och en inspirerande föreläsare inom välmående, motivation, ledarskap och lärandekultur. Självledarskap är kärnan i hennes föreläsningar som handlar om att leda sig själv utifrån sina värderingar och styrkor för att bäst bidra till gemensamma mål. Det handlar inte bara om att effektivt utföra arbetsuppgifter och förmågan att prioritera, utan även om självkännedom och att agera utifrån sina personliga drivkrafter, ta ansvar för sin utveckling och förstå hur man bäst bidrar till verksamhetens strategi och riktning. När allt fler arbetar i en hybridmiljö är självledarskap viktigare än någonsin eftersom distansarbetet innebär mer frihet under ansvar. Malin stärker såväl medarbetare som ledare att skapa förutsättningar för en kultur drivet av självledarskap. Hennes förmåga att koppla samman forskning med den praktiska verkligen, samt presentera teorier och verktyg på ett lättförståeligt sätt gör henne till en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare.

Därför ska du boka Malin Rapp som föreläsare:

 • Självledarskap är grunden för en välfungerande kultur och verksamhet där distans- och hemarbete är här för att stanna. Dagens arbetsliv är snabbföränderligt och komplext vilket ställer krav både på individer och chefer. En föreläsning med Malin ger viktiga insikter och konkreta verktyg för individer, företag och organisationer.
 • Malins varma publiknärvaro i kombination med hennes bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och motivationspsykologi gör att hon kan presentera forskningsresultat på ett lättbegripligt och engagerat sätt.
 • Malin är en mycket kompetent och erfaren talare med över 10 års erfarenhet som föreläsare. Hon har bland annat föreläst på universitet som Harvard University och organisationer som Spotify, Storytel, Ericsson, SIDA och Världsnaturfonden.

Malin Rapp är en inspirerande föreläsare, kommunikatör och ledarutvecklare. Tillsammans med företaget Selfleaders har hon utvecklat ledarskapsprogram som används i över 400 organisationer och företag runt om i världen. Totalt har ledarskapsprogrammen hittills nått ut till över 80 000 anställda i över 50 länder.

Malin har stor erfarenhet av ledarskap. Varje år leder hon självledarskapskurserna på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har även många återkommande kunder som bjuder in henne som föreläsare och rådgivare, exempelvis Spotify, Storytel, H&M och Harvard University.

Med en bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi baserar Malin sina föreläsningar och utbildning på forskningsbaserad fakta. Hon har själv genomfört en studie om självledarskap tillsammans med Karolinska institutet och Stockholms universitet. I studien fick en grupp deltagare från olika branscher öva på självledarskap under sex månader. Resultatet från studien visade tydligt att det är möjligt att träna upp självledarskap samt att det ger en stor positiv effekt på välmåendet, relationer och förmågan att hantera förändring. Deltagarna blev även bättre på att sätta gränser mellan jobb och fritid samt fick en ökad förståelse för sin egna värderingar.

Malin föreläser inte bara för företag och organisationer, utan även för rektorer och lärare. Hon har exempelvis utvecklat och lett ledarskapsutbildningen på Raoul Wallenberg Academy som årligen når ut till 1000 lärare och 10 000 elever. Syftet med utbildningen är självledarskap och värdebaserat ledarskap. Malin är även medgrundare av initiativet Bättre Skolor och growingminds.

Foto: Frida Berg Lund

Visa föreläsningar med Malin Rapp
Malin Rapp föreläsning

Att skapa en tillitsfull lärandekultur, tillsammans!

Tillit i team är avgörande för en välmående och samarbetsvillig kultur som driver innovation. Studier från Harvard visar att tillitsfulla team har 74% lägre stressnivåer, 50% högre produktivitet och 70% högre engagemang jämfört med team som saknar tillit. Att inte aktivt stärka tillit i team riskerar en hotfull tystnadskultur där medarbetare håller tillbaka, undviker utmaningar, inte bidra med idéer och säger till när något är fel. När Google sökte svar på vad som är bidragande till deras mest högpresterande team fann Googles People Analytics i sin studie benämnd ”Project Aristotle” att psykologisk trygghet är den mest tillförlitliga och avgörande faktorn för ett högpresterande team.

Organisationsforskningen har vidare identifierat psykologisk trygghet som en kritisk faktor för att förstå vad som driver samarbete, tillväxt och tidig identifiering av risker. Utmärkande hos team med hög psykologisk trygghet är dess positiva effekter och möjliggörande till en snabb anpassning av förändringar som nya marknadsförhållanden, kundkrav och interna organisationsförändringar.

I föreläsningen med Malin Rapp får du tankeväckande innehåll kring hur man som ledare och team skapar psykologisk trygghet och lärande, hur man kan förmå se möjligheter, hjälpas åt och ta ansvar i föränderliga och utmanade situationer. Du som deltagare också prova på konkreta övningar och förhållningssätt för att öka psykologisk trygghet, lärande och beteendeförändring i teamet och hela kulturen.

Föreläsningen hanterar bla områden och frågor som:

 • Vad är psykologisk trygghet och varför viktigt i tider av förändring och osäkerhet?
 • Självledarskap är en förutsättning för att skapa tillitsfulla och trygga team, hur bygger vi det?
 • Hur stärker vi snabbt psykologisk trygghet genom självledarskap i nya och gamla team?
 • Vilket ansvar ligger på ledare vs medarbetare och vad kan jag göra utifrån min roll för att bidra till en lärande kultur? 
 • Konkret verktyg för att snabbt skapa psykologisk trygghet inom och mellan team
Malin Rapp föreläsning

Självledarskap, positiv psykologi och arbetskultur

 • Boka en inspirerande, motiverande och lärorik föreläsning med Malin Rapp om allt ifrån hur du utvecklar ditt självledarskap, till hur vi stärker kulturen på  dagens hybrida arbetsplatser.
 • Med en akademisk bakgrund inom hjärn- och lyckoforskning får du beprövade och inspirerande metoder som kan hjälpa dig att nå din högsta potential.
 • Boka en föreläsning med ledarutvecklaren Malin Rapp om motivation, ledarskap, företagskultur, psykologisk trygghet och arbetsglädje!

Referenser

Avslappnat, enkelt och fångade publiken på ett bra sätt. Har fått mycket positiv respons från medarbetare efteråt.

Malin Sonnvik, Chef Affärsstöd och HR

Länsförsäkringar Jönköping

Avslappnat, enkelt och fångade publiken på ett bra sätt. Har fått mycket positiv respons från medarbetare efteråt.

Chef Affärsstöd och HR

Länsförsäkringar Jönköping
Skicka en icke-bindande förfrågan på Malin Rapp

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Malin Rapp