Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Hur ni kan skapa optimala möjligheter till framgång och omvandla kulturskillnader från friktion till innovation

Charlotta Brynger föreläsning

Charlotta Brynger

Professor, Thought Leader & utbildare inom interkulturell kommunikation. Efter 16 år utomlands är hon väl bekant med kulturkrockar & hur vi kan berika varandra & nå nya höjder med hjälp av kulturskillnader

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka en föreläsning med Charlotta Brynger:

  • Charlotta Brynger har en bred erfarenhet inom interkulturell kommunikation, med över 16 års erfarenhet från arbete i internationella miljöer och bakgrund som professor och thought leader.
  • Hon har utvecklat och implementerat olika interkulturella samarbetssystem och har en stark förankring inom neurovetenskap och mänskligt beteende.
  • Charlotta har en bred utbildning och erfarenhet från flera länder och talar sju språk, och har arbetat med en mängd organisationer från multinationella företag till ideella organisationer.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Charlotta Brynger

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Charlotta utbildar och stöttar människor som arbetar internationellt med att vända kulturella utmaningar till möjligheter i en snabbt föränderlig värld. Fokus ligger främst på samarbeten inom multikulturella team, att leda över kulturgränserna, landspecifika utbildningar men även inom förändringsarbeten och innovation. I mer än tio år har hon arbetat med organisationer, från stora multinationella företag till ideella organisationer.

Därför ska du boka en föreläsning med Charlotta Brynger:

  • Charlotta Brynger har en bred erfarenhet inom interkulturell kommunikation, med över 16 års erfarenhet från arbete i internationella miljöer och bakgrund som professor och thought leader.
  • Hon har utvecklat och implementerat olika interkulturella samarbetssystem och har en stark förankring inom neurovetenskap och mänskligt beteende.
  • Charlotta har en bred utbildning och erfarenhet från flera länder och talar sju språk, och har arbetat med en mängd organisationer från multinationella företag till ideella organisationer.

Charlotta är Professor of Practice for the Humanities and Leadership vid Ashridge Executive Education, Hult International Business School, och Thought Leader in Cross-cultural Management and Transformation at Global Minds Network, ett internationellt råd för innovation. Hon har också blivit invald som styrelsemedlem i Advisory Board i Africa for Africa, the Cultural Rebirth Project. 

Hon har tills nyligen suttit i styrelsen för SIETAR Europa (The Society for Intercultural Education, Training and Research) som Direct Member-representant. Hon är certifierad interkulturell utbildare i Lewismodellen och CultureActive, ett webbaserat verktyg för kulturell profilering. 

Hon har ett starkt intresse för neurovetenskap för att förstå mänskligt beteende och för att förstå hur vi kan samarbeta och dra bäst nytta av våra olikheter.

Charlotta har levt i USA, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och i Italien och talar sju språk. Hon har själv arbetat i multikulturella team och har erfarenhet från många marknader. 

Baserat på sin mångåriga erfarenhet som interkulturell utbildare har hon utvecklat en vetenskapligt baserad interkulturell samarbetsmodell som heter Culture Helix©. Hon har också utvecklat två olika modeller för att identifiera skillnader till att skapa nya lösningar men också för att lägga en grund för inkludering, The Balance Board och The Co-Creation Rocket,.

Hon är statsvetare med fokus på internationella relationer och har läst Business Administration i Haag i Nederländerna. Hon är därtill gästföreläsare på Göteborgs Universitet och samarbetar sedan många år med Västsvenska Handelskammaren. Boka en inspirerande föreläsning med Charlotta Brynger hos oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Charlotta Brynger
Charlotta Brynger föreläsning

Kulturell intelligens

En föreläsning om kulturell medvetenhet och att besitta förmågan att hantera kulturella olikheter, vilket är avgörande när man arbetar över kulturgränserna.

Charlotta Brynger föreläsning

Mångfald, inkludering & Tillhörighet

Mångfald är ett faktum, inkludering är den handling som ska leda till att alla känner sig lika värderade. Tillhörighet är känslan vi vill uppnå, genom psykologisk trygghet och tillit. Hur kan vi hantera fördomar och antaganden och istället skapa en miljö där man är trygg och delaktig? Svaren får ni i den här föreläsningen med Charlotta Brynger.

Charlotta Brynger föreläsning

Det välfungerande multikulturella teamet

Den här föreläsningen fokuserar på kommunikation och samarbete i det multikulturella teamet. Den fokuserar också på de avgörande faktorerna för att ta till vara på olika perspektiv och erfarenheter och hur man skapar nya, kärnfulla och unika arbetssätt tillsammans.

Charlotta Brynger föreläsning

Handel över kulturgränserna

Att förstå kulturen när man har kunder, leverantörer och samarbetspartners i en annan marknad, eller ska in på en ny, är avgörande. Marknadsspecifikt eller globalt fokus.

Charlotta Brynger föreläsning

Från friktion till innovation

I ett multikulturellt team finns många perspektiv och erfarenheter representerade. Hur överbryggar vi kulturskillnader på bästa sätt, och hur tar vi bäst till vara på den resurs som skillnader utgör för att skapa nya innovativa lösningar? Här får man praktiskt tillämpbara verktyg och insikter i hur man kan gå tillväga.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Charlotta Brynger

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Charlotta Brynger