Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Ta vara på dynamik och olikheter för att nå er högsta potential

Lina Jallow föreläsning - Tryggare arbetsmiljö

Lina Jallow

Lina Jallow är specialistkonsult inom preventivt arbete och har utvecklande föreläsningar kring normer och potential

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lina Jallow

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Lina Jallow har haft som röd tråd genom sitt yrkesverksamma liv att lösa konflikter och att förebygga ohälsa. I 13 år har hon jobbat inom socialtjänsten och idag är hon specialistkonsult inom preventivt arbete. En Lina Jallow föreläsning tar upp hur ni jobbar normkreativt samt uppnår jämställdhet på arbetsplatser, skolor och i hemmet. Boka en Lina Jallow föreläsning i dag! 

En Lina Jallow föreläsning ger er:

 • Metoder och verktyg för att utveckla ett kreativt samarbete genom att utforska normer och vanor i er organisation
 • Nya tankebanor och tydligt uppsatta mål som stöttar organisationskulturen
 • Ett riktigt proffs inom socialt förebyggande arbete som bidrar med ökad medvetenhet kring jämställdhet och inkludering

Normer och vanor kan ta död på kreativitet och kraft. Lina Jallow har föreläsningar, utbildningar och workshops som hjälper företag och organisationer att ta fram den sanna potentialen i sina medarbetare, kollegor eller elever.

Lina Jallow har grundat företaget True Potential och vad hon gör hörs redan i namnet. Hon arbetar för att få fram människors sanna potential, för att ta vara på dynamiken i olikheter, öka medvetenheten samt stärka samarbeten. Detta åstadkommer hon genom att föreläsa och arbeta kring normkreativitet och jämställdhet i hemmet, skolan eller på företaget. Tillsammans med Lina kan ni arbeta för att skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö.

Lina Jallows egna motivation är tydlig: hon är övertygad att om vi tar till vara på alla människors potential så kommer utvecklingen och samarbetet nå nya höjder. Detta kommer i sin tur öka effektiviteten och känslan av samhörighet i organisationen.

Boka en spännande och utvecklande Lina Jallow föreläsning hos oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Lina Jallow

  Lina Jallow föreläsning

  Föreläsning för företag

  • Personalen är alltid ett företags största tillgång. Genom att på ett kreativt och lustfyllt sätt utmana stereotypa normer,
   hjälper Lina Jallow ert företag att skapa en attraktiv arbetsplats. Allt arbete anpassas efter företagets storlek, sammansättning, förkunskaper och målsättning.
  • Ämnen som kan tas upp: Skapa förankring och engagemang hos medarbetarna vid förändringsarbete, Konfliktlösningshantering, Jämställdhetsarbete, Utveckling och förstärkning i värdegrundsarbetet

  Lina Jallow föreläsning

  Föreläsning för skola och förskola

  • Forskning visar att stereotypa föreställningar, cementerade könsroller och en negativ syn på jämställdhet ökar risken för att begå våld eller kränkningar gentemot andra människor. Alla dessa normer och föreställningar konstrueras redan i tidig ålder, och förstärks av de omgivande vuxnas förväntningar och bemötanden – både medvetna men också omedvetna.
  • Lina Jallow hjälper till att medvetandegöra ordets och handlandets betydelse för att starta en process där man skapar arbetslag och barngrupper som känner sig trygga, självständiga och medkännande mot och i sin omgivning.

  Lina Jallow föreläsning

  Föreläsning för kommuner och föreningar

  • Lina Jallow vänder sig även till kommuner och föreningar. En långsiktig stategisk plan och implementering av ett våldsförebyggande arbete är något hon har stor erfarenhet och kunskap av och gärna föreläser om.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lina Jallow

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Lina Jallow