Laddar innehåll ...

Föreläsare om Förändringsledning

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Förändringsledning. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.

Om Förändringsledning

    • Förändringarna, framdrivna av globalisering, ny teknologi och effektivisering, som sker på arbetsplatser kan ge upphov till oro, stress och en känsla av otrygghet hos såväl ledare som hos medarbetare. Föreläsningar eller föredrag om ämnet Förändringsledning kan hjälpa till att minska oros- och stressnivån.
    • Om förändringsprocessen överhuvudtaget ska lyckas krävs en framsynt och sympatisk ledning som förvissar sig om medarbetarnas välmående, stöd och deltagande hela vägen. Föreläsningarna med Förändringsledning som tema kan handla om hur du med rätt verktyg kan skapa förutsättningar för förändringar som är positiva upplevelser för alla inblandade.
    • Föreläsarna eller föredragshållarna som pratar om förändringsledning brukar oftast kombinera teori med verktyg på ett roligt och insiktsfullt sätt. Detta för att du och ditt team ska inspireras och motiveras till att möta förändringarna med en proffsig och positiv inställning.