Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Klimathot

Klimathotet tycker vissa är en humbug medans andra skolstrejkar för det. Förhöjda halter av koldioxid finns det forskning på, men att isarna smälter, är det verkligen människans fel? Jordens temperatur har alltid skiftat så är det verkligen vi som gör något? Många menar att den globala uppvärmningen beror på människan och gör att våra isar smälter och öar med ett fåtal tusen invånare måste evakueras. Boka en föreläsning om ämnet Klimathot och få den senaste forskningen, myterna, och vad du och ni kan göra för att leva och hålla verksamheten så miljövänlig som möjligt.


Om Klimathot

  • Klimathotet, däribland global uppvärmning, är ett av vår tids mest debatterade ämnen. Även om klimatförändringar har skett sedan tidernas begynnelse kan forskare idag se en drastisk skillnad i hur medeltemperaturen ändrats. Det här är något som skett under loppet av ett par hundra år, menar somliga. Är klimat- och temperaturskillnaderna del av en naturlig process eller har de att göra med människans aktiviteter på jorden?
  • Det finns saker människan gör som vi vet påverkar klimatet. Skövling av regnskog, t.ex. Amazonas, energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser hör till några av dessa saker.
  • Vad kan vi göra för att minska utsläppen av växthusgaser och vilka andra insatser krävs för att vi ska få bukt med klimathotet? Föreläsningar eller föredrag om ämnet Klimathot belyser just olika klimathot och kreativa lösningar på dessa globala problem. De kan handla om allt från klimat och klimatförändringar till innovation, framtidsanalys, omvärldsbevakning och hållbar utveckling.
  • Föreläsningarna eller föredragen med Klimathot som tema passar särdeles väl till event under vilka du vill få igång diskussioner och engagera deltagarna. De lämpar sig också bra till dig som har en verksamhet i vilken ett fokus på klimat och klimatfrågor blir allt mer betydelsefullt.