Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Vetenskap

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet vetenskap. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Vetenskap

  • Vetenskap handlar om att skapa ny kunskap med hjälp av olika systematiska metoder. Några vetenskapliga metoder som kan nämnas är deduktion (formulering av hypoteser med hjälp av logiska resonemang) empiri (experiment för att pröva hypoteser).
  • Ny kunskap kallas ofta för vetenskap först när forskningen har publicerats i vetenskapliga publikationer efter noggrann granskning. Vetenskap kan också syfta till olika inriktningar och intressen inom utforskandet av världen och mänskliga företeelser. Vetenskap innefattar förutom naturvetenskap även bland annat samhällsvetenskap och humaniora.
  • Föreläsningarna som handlar om vetenskap kan handla om själva forskningsprocessen, nya forskningsrön eller presentera olika vetenskapliga fakta på ett intressant och underhållande sätt.