Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Om luftkvalitet, hur luft påverkar hälsa och luft & Covid-19

Anders Hedström

Anders Hedström

Anders Hedström luftkvalitets expert. Idag arbetar han och som expert inom I A Q, (Indoor Air Quality), samt med WHO Collaboration centre och Clean Air and Health på Queensland University of Technology.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Anders Hedström

 • Lär dig om vad luften egentligen består av och hur dess kvalitet påverkar vår hälsa.
 • Få praktiska verktyg för hur ditt företag kan förbättra luftkvaliteten i lokalerna.
 • Luft och covid-19 och hur en bättre luft leder till minskad smittspridning av virus.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anders Hedström

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anders Hedström är luftkvalitets experten med mer än 35års erfarenhet. Tack vare sin långa erfarenhet och gedigna kunskap om luft är Anders en flitigt anlitad och uppskattad expert inom allt som har med luftkvalitet att göra. Han har bland annat varit expert i statliga utredningar som utredningen av luften på Hornsgatan i Stockholm.

Dessutom föreläser han och skriver artiklar om vikten av en god luftkvalitet. Han har exempelvis hållit många föreläsningar i Almedalen om hur luftens innehåll påverkar människor. Anders är också engagerad i forskning om luft och anlitas bland annat av WHO CC Center i samarbete med Queensland University of Technology.

Därför ska du boka Anders Hedström

 • Lär dig om vad luften egentligen består av och hur dess kvalitet påverkar vår hälsa.
 • Få praktiska verktyg för hur ditt företag kan förbättra luftkvaliteten i lokalerna.
 • Luft och covid-19 och hur en bättre luft leder till minskad smittspridning av virus.

Luft och luftens innehåll är ett ämne som få kan bättre än Anders Hedström. Med sina dryga 35 år i branschen kan han allt som är viktigt att veta när det kommer till luft. Idag arbetar Anders med sitt företag IAQ Sweden AB som utbildar företag om luftkvalitet samt även utför luftanalyser och luftmätningar.

Som en följd av covid-19 har luftens betydelse för hälsa uppmärksammats hos allt fler människor. God ventilation och bra kvalitet på inomhusluften har stor betydelse för att begränsa smittspridning i inomhusmiljöer.

Luftföroreningar och andra miljöstörande faktorer påverkar luften vi andas, vilket gör det extra viktigt att filtrera bort skadliga partiklar för att minska hälsoproblem. Dålig luftkvalitet påverkar även hälsa och prestationsförmåga negativt, vilket naturligtvis är bekymmersamt för företag som vill att deras medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt.

Anders föreläser om luften ur flera olika synvinklar. Några exempel på föreläsningar är luftkvalitet och covid-19, hur vi skapar en bra luftmiljö inomhus och varför luften är vårt viktigaste livsmedel. Hans föreläsningar riktar sig främst till företag som vill skapa en hälsosam miljö i sina lokaler. Med sitt inspirerande sätt och sin enorma sakkunskap om ämnet ger han åhörarna värdefulla insikter och konkreta verktyg.

Visa föreläsningar med Anders Hedström
Anders Hedström föreläsning

Luften vårt viktigaste livsmedel

 • Hur skiljer vi på ren och frisk luft?
 • Hur vi kan påverka luften som vi andas på ett positivt sätt?
 • Anders åskådliggör på ett tydligt och lättfattat sätt hur luften på arbetsplatsen eller i hemmet påverkar oss människor och hur vi kan förbättra den.

Anders Hedström håller skräddarsydda föredrag efter kundens behov och önskemål.  Kontakta oss för att veta mer om Anders eller boka en föreläsning.

Referenser

Anders passion i livet är alla de ganska komplicerade aspekterna kring ren luft som han har en fantastisk förmåga att göra begripliga för oss lekmän. Vare sig det handlar om ventilation, luftrening, partiklar eller gaser inomhus såväl som utomhus, filter eller sensorer, fysikaliska krafter, vad som är negativt för vår hälsa eller hur vi bäst skyddar oss inomhus från livsfarliga gaser så har Anders lång praktisk erfarenhet från att ha själv utforskat och provat något som gör att han kan levandegöra dessa komplexa relationer!

Andreas Murray

Livsdal

Jag har sett Anders Hedström föreläsa vid ett flertal tillfällen i min moderatorroll och jag slås varje gång av hur han kan prata nanopartiklar och annat avancerat, på ett sätt som gör att både jag och publiken begriper vad han säger. Vi känner oss lite smartare i hans närvaro. Han är pedagogisk, smart och fyndig. En mästare i sitt gebit helt enkelt.

Antoni Lacinai

Föreläsare & Moderator
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anders Hedström

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Anders Hedström