Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Etik & moral

Etik och moral är i mångt och mycket lika varandra, så vad är då skillnaden? I det stora hela handlar om vad som är rätt och fel eller gott och ont. Mycket vikt brukar  också läggas på att uppnå så  mycket lycka för så många som möjligt. Etik och moral samspelar eftersom det ingår så mycket moral i de etiska frågorna. Lär dig mer om etik och moral genom en föreläsning hos Athenas. Fördjupa er i krångliga frågeställningar och vidga era synsätt. Svårt att välja föreläsare? Kontakta oss på Athenas så hjälper vi dig hitta rätt talare till just ditt event.


Om Etik & moral

  • Etik och moral är begrepp för ett slags informellt regelverk, sånär inpå oskrivna lagar, vilket i mångt och mycket påverkar hur vi förväntas agera i specifika situationer. Man kan säga att etik är läran om moral – liksom biologi är läran om naturen.
  • Moraliska uppfattningar varierar från person till person och från kultur till kultur. Etiska frågor väcker ofta debatter, stundom riktigt hätska sådana, eftersom de i grund och botten handlar om vad olika personer tycker är gott eller ont, rätt eller fel.
  • Föreläsningar eller föredrag om ämnet Etik & moral kan antingen vara debattskapande med fokus på etiska dilemman eller så kan de handla om etik och moral genom historien alternativt i näringslivet. I en alltmer globaliserad värld kan ett föredrag med Etik & moral som tema ge nya, fördjupande perspektiv på viktiga frågor. Det kan även ge dig och dina medarbetare verktyg till att bättre förstå människor och åstadkomma ”det goda mötet”.
  • På så vis passar föreläsningar om etik och moral bra till dig och dina medarbetare som driver en verksamhet i vilken ni är i daglig kontakt med människor och där etik och moral är en del av er arbetsvardag.