Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Internationell politik

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet internationell politik. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Internationell politik

  • Den internationella politiken är den som föregår över landsgränser, där nationer försöker nå politisk enighet om olika ämnen, kontroverser eller visioner. Exempel på där internationell politik är central är t.ex. EU och FN.
  • I nyare tid minns vi kanske framför allt det kalla kriget som en period där internationell politik blev viktigare än aldrig förr, inte minst för att det förelåg ett reellt hot om atomkrig mellan världens två dåvarande stormakter, USA och USSR.
  • Föredrag kan ta upp många ämnen inom internationell politik och allt vad som hör härtill av ämnen, frågor och debatt.