Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Ledarskap i Globala Kriser

Ann Linde_Athenas_Föreläsare

Ann Linde

Med över tre decennier i internationell politik ger Ann Linde unika perspektiv på EU, säkerhet och krisledarskap, och hjälper er organisation att navigera i komplexa globala landskap.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Ann Linde:

 • Förbättra er organisationens förmåga att hantera kriser med Anns beprövade strategier och insikter från verkliga globala scenarier.
 • Utveckla era kunskaper i internationella relationer och diplomati med vägledning från en tidigare utrikesminister och EU-minister.
 • Genom att införa och främja Sveriges feministiska utrikespolitik har Ann bidragit till att forma en mer jämställd global agenda, vilket gör henne till en ledande röst inom internationell jämställdhetspolitik.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Ann Linde

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Med sin bakgrund som Sveriges utrikesminister och EU-minister erbjuder Ann Linde unika insikter i global politik och krishantering som kan stärka ert företags strategiska beslutsfattande. Hennes erfarenhet av att leda i kris och driva internationella samtal gör henne till en ovärderlig resurs för varje organisation som siktar på att navigera säkert i en osäker värld.

Därför ska du boka Ann Linde:

 • Förbättra er organisationens förmåga att hantera kriser med Anns beprövade strategier och insikter från verkliga globala scenarier.
 • Utveckla era kunskaper i internationella relationer och diplomati med vägledning från en tidigare utrikesminister och EU-minister.
 • Genom att införa och främja Sveriges feministiska utrikespolitik har Ann bidragit till att forma en mer jämställd global agenda, vilket gör henne till en ledande röst inom internationell jämställdhetspolitik.

Hur rustar ditt företag sig för en värld i ständig förändring? Ann Linde, med sin erfarenhet som Sveriges utrikesminister, erbjuder föreläsningar som ger insikter och verktyg för att hantera både dagens och morgondagens utmaningar. Hon täcker viktiga ämnen som klimat och säkerhet, ledarskap under kris, jämställdhet, feministisk utrikespolitik och analys av det globala läget.

Ann Linde har en lång och bred erfarenhet från arbete i internationell politik, där hon har deltagit i över 40 ministerrådsmöten i EU, hanterat kritiska situationer som ordförande för OSSE, och lett Sverige genom komplexa utrikespolitiska lägen. Denna bakgrund gör henne särskilt kvalificerad att undervisa om strategiskt ledarskap och krisberedskap.

Hennes föreläsningar ger konkreta exempel på hantering av politiska och sociala härskartekniker i arbetslivet, vilket är särskilt värdefullt för ledare som vill förbättra sin arbetsplatskultur. Genom att boka Ann Linde för ett företagsevent får ditt team inte bara viktig kunskap utan också praktiska verktyg för att förbättra er beredskap och stärka ert ledarskap.

Låt din organisation dra nytta av Anns djupa insikter och omfattande erfarenhet för att framgångsrikt navigera i de komplexa utmaningarna som globala och lokala förändringar för med sig.

Visa föreläsningar med Ann Linde
Ann Linde föreläsning

Analys av världsläget

I en tid av politiska omvälvningar och global osäkerhet är det avgörande att förstå de drivkrafter som formar vår värld. Ann Linde, med sin omfattande erfarenhet inom internationell politik, ger en grundlig analys av det nuvarande världsläget. Hur påverkas vi av förändringar i EU, och vilka ljuspunkter kan vi urskilja i en tid av konflikter och demokratisk tillbakagång?

 • Utforska hur beslut och diskussioner inom EU påverkar global politik och ekonomi, samt dess indirekta effekter på internationell stabilitet.
 • En detaljerad analys av aktuella geopolitiska kriser, deras rotorsaker och påverkan på global säkerhet och ekonomiska förhållanden.
 • En granskning av de globala trenderna i demokratins och jämställdhetens tillbakagång, och vilka strategier som kan motverka dessa negativa utvecklingar.

Denna föreläsning ger åhörarna en fördjupad förståelse för de komplexa sammanhang som formar vår värld och erbjuder perspektiv på hur vi kan navigera i dessa osäkra tider. Ta tillfället i akt att få insikter från en av Sveriges mest erfarna utrikespolitiska experter.

Ann Linde föreläsning

Jämställdhet, feministisk utrikespolitik & härskartekniker

I en värld där jämställdhetsfrågor och feministisk utrikespolitik blir allt mer centrala, delar Ann Linde med sig av sina unika perspektiv. Hon belyser sina erfarenheter av härskartekniker inom politik och arbetsliv, och hur dessa påverkat hennes yrkesverksamhet.

 • Ann berättar om konkreta händelser där hon utsatts för härskartekniker av högt uppsatta politiker och diplomater.
 • Upptäck de metoder och tekniker som Ann har använt för att effektivt hantera och motverka härskartekniker i sina arbetsroller.
 • Lär dig hur feministisk utrikespolitik kan användas för att främja jämställdhet globalt och dess effekter på internationella relationer.

Denna föreläsning erbjuder inte bara en inblick i Anns personliga erfarenheter utan också praktiska verktyg för att identifiera och hantera härskartekniker. Ta del av en inspirerande föreläsning som ger verktyg för att arbeta mot en mer jämställd värld.

Ann Linde föreläsning

Ledarskap och krishantering

I en tid då kriser kan uppstå oväntat och påverka både individer och samhällen globalt, blir kunskap om effektiv krishantering allt viktigare. Ann Linde delar med sig av sin breda erfarenhet från ledarskap under högpressade situationer, från mediadrev till internationella konflikter.

 • Insikter i hur man som individ står stadigt i stormens öga, med exempel från Anns egna erfarenheter av mediadrev och offentlig kritik.
 • Praktiska tillvägagångssätt för att leda organisationer genom kriser, inklusive strategier som tillämpades under COVID-pandemin och evakueringar.
 • En djupdykning i hur globala konflikter såsom den ryska invasionen av Ukraina hanteras på en politisk nivå och vilka lärdomar som kan dras för framtida ledarskap.

Genom denna föreläsning får deltagarna en unik möjlighet att lära sig av en av Sveriges mest erfarna ledare inom krishantering. Ann Lindes erfarenheter och strategier är oerhört värdefulla för alla som vill utveckla sitt ledarskap och sin förmåga att hantera både små och stora kriser effektivt.

Ann Linde föreläsning

Klimat och säkerhet

I takt med att klimatförändringarnas globala påverkan blir allt mer påtaglig, ökar även behovet av att integrera klimatfrågor i säkerhetspolitiken. Ann Linde har varit en pionjär i att förbinda dessa två kritiska områden, från internationella konferenser till genomförande av politiska åtgärder.

 • Utforska Anns roll i att driva fram viktiga klimatbeslut inom OSSE och hennes arbete med att tillsätta en särskild ambassadör för klimat och säkerhet.
 • Lär dig om hennes bidrag till global klimatdiskussion genom hennes deltagande i internationella konferenser, inklusive samarbetet med John Kerry vid FN generalförsamling.
 • Insikter i hur Ann har arbetat för att säkerställa att klimatfrågan blir en integrerad del av den globala säkerhetsagendan, vilket reflekterar en ny era av politiskt beslutsfattande.

Denna föreläsning erbjuder en unik inblick i hur strategiskt tänkande om klimat och säkerhet kan formuleras och implementeras på högsta politiska nivå. Ta del av Ann Lindes erfarenheter för att förstå hur framtidens utmaningar inom klimat och säkerhet kan hanteras med innovativa och effektiva lösningar.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Ann Linde

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Ann Linde