Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Barnkonventionen

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som handlar om barns rättigheter.  Sommaren 2018 röstade Sveriges riksdag att barnkonvention ska bli lag i Sverige 2020. I en föreläsning om ämnet får ni veta allt om konventionerna och en genomgång vad de olika artiklarna betyder. Ni får också kunskap om vad det innebär att det blir till lag, och hur man gör policy-och styrdokument för att leva upp till de krav ställs. Hör av dig till oss på Athenas så återkopplar vi till din förfrågan så fort vi kan!


  Om Barnkonventionen

  • Barnkonventionen skapades 1924 av röda korset grundare. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundpelare
   • *Alla barn har samma rättigheter och lika värde
   • *Barns bästa ska betraktas vid alla beslut som rör barn
   • *Alla barn har rätt till liv och utveckling
   • *Alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad
  • Konventionen är ett rättsligt bindande avtal om att barn är individer med egna rättigheter, att de ska få gå i skolan och utbilda sig, de har rätt till sömn, vilka, och lek, och inte är vuxnas rättigheter.
  • I en föreläsning om ämnet får ni veta mer om konventionens historia, och hur alla FNs medlemsländer står sig till de olika bestämmelser och hur UNICEF gör för att alla se till att alla gör rätt. Det blir en utbildning för lärare och elever om rättigheter och skyldigheter. Ni får veta hur arbetet ser ut vid krigsdrabbade områden och hur man jobbar skyddssäkert.
  • Föreläsningen fylls av fakta och berättelser, med skillingar hur det ser ut i värden idag. Att konventionen blir lag i Sverige innebär att regeringen kan bli starkare och mer trovärdig röst för barns rättigheter. Ni får tips och verktyg för att ta fram styrdokument och hur man lever upp till alla konventioner.