Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Debatt

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet debatt. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Debatt

  • En debatt är ett meningsutbyte mellan flera människor med olika hållningar till ett givet ämne. I ett formellt och strukturerat forum försöker debattörerna att övertyga meningsmotståndare och andra om ens egen ståndpunkt genom logisk argumentation. Debatter kan föras både skriftligt och muntligt i en rad olika medier.
  • En debatt är ett bra och praktiskt sätt att belysa en fråga ur flera olika synvinklar och används ofta i politiska sammanhang i länder med demokrati. På det sättet kan befolkningen avgöra vilka av de politiska åsikter som framförs som speglar ens egna åsikter bäst.
  • Föreläsningar om debatt kan ge inblick i aktuella samhällsdebatter, ta upp debattekniska fenomen eller utreda debattens politiska betydelse. De kan också vara utformade som debatter och vi har många föreläsare som är rutinerade debattledare eller moderatorer.