Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Omdöme

Omdöme är människans förmåga att ta beslut. En analys och personlig mogenhet är viktiga faktorer för att göra mogna val. Omdömet är väldigt personligt och någon kan uppfattas sakna omdömes-förmågan fast den personen finner sina val mycket mogna och analytiska. Boka en föreläsning om ämnet och lär dig mer om ämnet och vad det innebär.


Om Omdöme

  • Ett gott omdöme är förmågan att fatta rationella beslut och är en essentiell egenskap för alla som ska beläggas med ansvar. Omdömet kan kan variera med situationen och påverkas av bland annat känslor, sömnbrist, alkohol, droger och andras beteende. Dessutom utvecklas det med åldern – barn och ungas analytiska förmåga är som regel annorlunda än vuxnas, och ansvaret ska anpassas därefter.
  • Föreläsarna som talar om ämnet kan vara pedagoger, sociologer, forskare eller ha en yrkesroll där det är extra viktigt med ett gott omdöme. De kan tala om olika aspekter, såsom skillnaderna mellan ungdomar och vuxnas omdömen och konsekvenserna av ett bristande analysförmåga.