Laddar innehåll ...

Föreläsare om Omdöme

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Omdöme. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Omdöme

  • Ett gott omdöme är förmågan att fatta rationella beslut och är en essentiell egenskap för alla som ska beläggas med ansvar. Omdömet kan kan variera med situationen och påverkas av bland annat känslor, sömnbrist, alkohol, droger och andras beteende. Dessutom utvecklas det med åldern – barn och ungas omdöme är som regel annorlunda än vuxnas, och ansvaret ska anpassas därefter.
  • Föreläsarna som talar om omdöme kan vara pedagoger, sociologer, forskare eller ha en yrkesroll där det är extra viktigt med ett gott omdöme. De kan tala om omdöme ur olika aspekter, såsom skillnaderna mellan ungdomar och vuxnas omdöme och konsekvenserna av ett bristande omdöme. Det kan också handla om omdöme i betydelsen betygsättning.
  • Föreläsningarna om omdöme kan ge redskap åt chefer och företagsledare som vill fatta så rationella affärsbeslut som möjligt, eller till föräldrar, pedagoger och ungdomar som vill förstå varandra bättre. De passar också ypperligt till yrkesgrupper där ett gott omdöme är oerhört viktigt, såsom läkare, piloter och brandmän.