Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Argumentation

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet argumentation. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Argumentation

  • En argumentation uppstår då påståenden framförs som stöd för eller mot en tes. Dessa påståenden kallas också för argument och en argumentation består av en rad argument. Utifrån en bedömning av alla arguments relevans kan man dra en slutsats om vilket utfall argumentationen gett för sakfrågan.
  • Är argumentationer viktiga och varför? Kan man bli bättre på att argumentera? Vad ska man tänka på när man framför sina argument?
  • Föreläsningar om argumentation går djupare in på detta oerhört relevanta ämne och ger svar på frågor som ovan. Föreläsarna ger exempel på välgrundade argument och hjälper dig att bli mer bekväm i din argumentationsteknik.