Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Konsten att byta liv - om att vända hinder till möjligheter.

Daniel Bergman

Regissör, ambulanssjuksköterska, författare och patient - Daniel Bergmans starka föreläsningar om livsförändringar, karriärsbyte och bemötande är värdefulla för alla typer av företag och yrkesgrupper.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Daniel Bergman

 • Få en inspirerande föreläsning om hur motgångar kan vändas till möjligheter. Hinder är till för att överkommas, inte att hålla oss tillbaka.
 • Det är aldrig för sent! Daniel berättar om hur yrkesbyten och nya kvalifikationer kan leda till framgångar på både det personliga och professionella planet. Motiverande för både chefer och anställda.
 • Vikten av ett gott bemötande. En lika angelägen fråga för alla som jobbar med människor. Daniel berättar om hur både vetenskapliga studier och egna erfarenheter visar att kroppsspråk, tonfall och genuin förståelse av andras perspektiv påverkar relationer och välbefinnande.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Daniel Bergman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Daniel Bergman har levt flera liv i ett. Efter att ha haft en framgångsrik karriär som internationellt hyllad regissör bestämde han sig för att sadla om radikalt och blev specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård. Sedan kom krisen. Två tunga hälsodiagnoser satte stopp för hans nya yrke, samtidigt som nya möjligheter öppnade sig. Idag är han författare och är åter aktiv inom film, och han ger engagerande föreläsningar om hur livets motgångar kan leda till en ny uppskattning av varje dag och stund. Med humor, värme och en rejäl portion självdistans gör Daniel Bergman ett djupt intryck på sina åhörare.

Därför ska du boka Daniel Bergman

 • Få en inspirerande föreläsning om hur motgångar kan vändas till möjligheter. Hinder är till för att överkommas, inte att hålla oss tillbaka.
 • Det är aldrig för sent! Daniel berättar om hur yrkesbyten och nya kvalifikationer kan leda till framgångar på både det personliga och professionella planet. Motiverande för både chefer och anställda.
 • Vikten av ett gott bemötande. En lika angelägen fråga för alla som jobbar med människor. Daniel berättar om hur både vetenskapliga studier och egna erfarenheter visar att kroppsspråk, tonfall och genuin förståelse av andras perspektiv påverkar relationer och välbefinnande.

Att leva med ett existentiellt hot förändrar allt radikalt. Daniel Bergman beskriver i sin biografi ”Hjärtat” hur det finns mycket man inte kan ta för givet här i världen, inklusive kärlek och relationer, men också hur det går att skapa flera nya liv under en livstid. Genom att själv ha bytt karriär flera gånger och att ha varit både sjuksköterska och patient, har han sett många olika sidor av sig själv och andra. Han har genom självrannsakan och reflektioner gått från att vara hjärtlös till varmhjärtad – trots, eller rentav tack vare, att det egna hjärtat inte är friskt.

Att lyssna på Daniel Bergman är både roligt och svårt. Han berättar om sin personliga historia och konfronterar även åhöraren med sina frågor och diskuterar vad som krävs för att utvecklas och att byta liv. Själv är han inne på sitt fjärde, och ser med stort hopp och glädje på sin nuvarande situation – trots att kroppen protesterar. Värdefulla insikter som kan tillämpas på både det personliga och det professionella planet, och hur man som människa kan vända motgångar till stora, nya möjligheter.

Daniel Bergman talar också om bemötandet mellan vårdpersonal och patienter, hur det kan räknas som en del av medicinen och återhämtningen. Till det knyter han vikten av genuint lyssnande och seende i situationer – på jobbet, mellan främlingar och vänner. Insikter som berör, hjälper och inspirerar.

Foto: CTK/TT

Visa föreläsningar med Daniel Bergman
Daniel Bergman föreläsning

Vikten av bra bemötande

Det är en berättelse ur livet med självdistans och humor som ger ledtrådar till hur insikter om oss själva kan hjälpa oss att bemöta andra.

Daniel Bergman var arbetsledare och filmregissör för miljonbudgetproduktioner med ett enligt sig själv ”uselt bemötande” av sina medarbetare. Vid fyrtioårsålder lämnade han en strålande väletablerad karriär för att utbilda sig till specialist sjuksköterska i ambulanssjukvård, där bemötandet av patienter och medarbetare slipades till att bli hans viktigaste verktyg.

Vid femtiotvå års ålder drabbades Daniel av en livshotande hjärtsjukdom, dessutom en handikappande MS. Vid fyllda femtiofem kunde han inte arbeta alls längre. Vare sig med film eller sjukvård.

Bemötandet är en av de mest utmanande och mest diskuterade ämnen inom sjukvården. Dåligt bemötande löper som en röd tråd i anmälningarna. Det handlar förstås ofta om subjektiva upplevelser. Egna förväntningar på vårdinsatser eller sjukskrivningar har inte infriats. Men studier har visat hur bemötande kan ha effekter på patienters sjukdomsupplevelse och därmed
tillfrisknande.

Medicinerna som vårdgivaren har att arbeta med kan alltså vara:

 • kroppsspråk
 • hur man hälsar
 • möter patientens blick
 • sitter eller står
 • artighet, vänlighet och hjälpsamhet
Daniel Bergman föreläsning

Mitt fjärde liv

En föreläsning, ett samtal och en diskussion om konsten att byta liv. Hur många liv kan vi välja? Vad krävs för att våga byta? Kan en mycket sjuk kropp ge nya hopp?

Som son till två världsberömda föräldrar var Daniel känd redan innan födseln. Han blev tidigt varse att relationer och kärlek inte är givna värden i livet. Hur formade det honom som man, pappa och partner?

Med ett samlat spektra av känslor berättar Daniel sin historia med sorg, saknad, humor, glädje, och allt däremellan. Han levererar rakt, hoppfullt, inspirerande och brutalt, med utgångspunkt i sin egen livssituation. Med mod att bryta känslotabun, skapar han snabbt en dialog med både publika åhörare och i paneldiskussioner.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Daniel Bergman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Daniel Bergman