Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Ålderdom

När man blir äldre har med sig mycket från ens yngre dagar, men man får många nya erfarenheter också. Strulet med att bli äldre gör att hälsan börjar svika, kroppen börjar göra ont, lite ålderskrämpor helt enkelt. Hur kommer man in i ålderdom på ett bra sätt? Kan man förbereda sig på något sätt och hur hanterar man det? Boka föreläsning om ämnet och få all vetskap du behöver.


Om Ålderdom

  • Under de senaste åren har debatten gått het kring framtidens äldreomsorg och de utmaningar vi står inför med en åldrande befolkning.
  • Hur är det att åldras i Sverige i dag? Fungerar äldreomsorgen? Hur är det att arbeta trots att man “egentligen” är pensionär, och hur hög är den optimala pensionsåldern?
  • Föreläsarna som talar om ålderdom kan berätta om hur man får ut det mesta av ålderns höst, och hur man ökar livskvaliteten och hälsan bland äldre. Föreläsningarna kan vara riktade till äldre personer, de som arbetar med äldre eller till beslutsfattare och politiker.
  • Föreläsarna kan också få både unga och gamla att inse att det att bli gammal inte nödvändigtvis betyder ett stillasittande och tråkigt liv – tvärtom kan det bli det bästa åren av ens liv!