Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Konsten att bygga starka och hållbara team

Foto Zelda Ringström_Anders Böhn-Rydell_Föreläsare_Athenas

Anders Böhn-Rydell

Anders Böhn-Rydell förbättrar arbetsmiljön med evidensbaserade metoder i psykologi för att stärka teamdynamik och kommunikation.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

Mycket inspirerande, bra tempo!

Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen Mölndals stad, 2024 Visa alla referenser

Därför ska du boka Anders Böhn-Rydell

 • Stärk teamkommunikationen med Anders praktiska och beprövade metoder.
 • Öka medarbetarengagemanget genom Anders interaktiva och inspirerande föreläsningar.
 • ”Få konkreta verktyg för konflikthantering och psykologisk trygghet på arbetsplatsen.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anders Böhn-Rydell

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anders Böhn-Rydell, psykolog och författare, erbjuder skräddarsydda föreläsningar som stärker teamarbete och kommunikation. Med expertis inom organisationspsykologi och ett unikt upplägg som inkluderar humor och musik, förvandlar han utmaningar på arbetsplatsen till tillväxtmöjligheter. Låt Anders ge era medarbetare verktygen att skapa en mer sammanhållen och effektiv arbetsmiljö.

Därför ska du boka Anders Böhn-Rydell

 • Stärk teamkommunikationen med Anders praktiska och beprövade metoder.
 • Öka medarbetarengagemanget genom Anders interaktiva och inspirerande föreläsningar.
 • ”Få konkreta verktyg för konflikthantering och psykologisk trygghet på arbetsplatsen.
Tänk dig en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och värderad, där kommunikationen flyter felfritt och konflikter hanteras med lätthet och professionalism. Det är precis den typ av miljö som föreläsare Anders Böhn-Rydell hjälper till att skapa genom sina engagerande och insiktsfulla föreläsningar.

Anders Böhn-Rydell är en leg psykolog med specialisering inom organisationspsykologi. Han har genom åren byggt upp en bred erfarenhet som organisationskonsult, där han arbetat med både privata företag och offentliga sektorer, vilket inkluderar allt från små företag till stora myndigheter. Med ett unikt tillvägagångssätt som kombinerar vetenskapligt baserade metoder med humor och värme, förvandlar Anders varje föreläsning till en oförglömlig upplevelse.

När du bokar Anders Böhn-Rydell till ditt event, får du inte bara en expert inom psykologiska arbetsmiljöfrågor, utan också en skicklig talare som använder både djupgående kunskaper och personliga erfarenheter för att engagera och motivera sin publik. Han behandlar teman som psykologisk trygghet, teamfunktionalitet, och effektiv kommunikation på arbetsplatsen – ämnen som är avgörande för varje organisation som strävar efter framgång och välbefinnande.

Anders har även en bakgrund som författare med flera väl mottagna böcker inom organisationspsykologi. Hans föreläsningar är pepprade med insikter från hans publikationer, vilket ger åhörarna praktiska råd de kan implementera direkt. Genom att boka Anders Böhn-Rydell till ditt event säkrar du en föreläsning som inte bara upplyser utan också inspirerar och ger verkliga verktyg för förbättringar på arbetsplatsen.

Kontakta oss idag för att boka Anders Böhn-Rydell och ta ditt företags interna samspel till nästa nivå.

Foto: Zelda Ringström

Visa föreläsningar med Anders Böhn-Rydell
Anders Böhn-Rydell föreläsning

Teamfunktionalitet - Grundläggande förutsättningar för att bygga välfungerande team

Att bygga välfungerande team är avgörande för varje framgångsrik organisation. Anders Böhn-Rydell erbjuder en djupgående föreläsning om de grundläggande förutsättningarna för effektivt teamarbete.

Här är vad du kan förvänta dig:

 • Förstå vikten av att ha en klar och delad vision inom teamet, vilket stärker sammanhållningen och fokuset.
 • Insikter i hur tydligt definierade roller och ansvarsområden bidrar till en smidigare arbetsprocess och minskar konflikter.
 • Lär er hur effektivt samspel och regelbunden reflektion över verksamhetens mål och metoder förbättrar prestationen.

Denna föreläsning är idealisk för organisationer som vill lägga en stark grund för sitt teamarbete och uppnå högre effektivitet.

Anders Böhn-Rydell föreläsning

Psykologisk trygghet - Definitioner och hur man bygger psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet är en grundsten för produktivitet och innovation inom alla organisationer. I sin föreläsning utforskar Anders Böhn-Rydell detta viktiga ämne och delar praktiska strategier för att bygga och underhålla en trygg arbetsmiljö.

Här är de centrala punkterna som kommer att täckas:

 • En grundlig definition av psykologisk trygghet samt varför och när det är viktigt för organisationer.
 • En översikt över vanliga hinder som förhindrar skapandet av en psykologiskt trygg arbetsplats och hur dessa kan övervinnas.
 • Konkreta metoder och tekniker för att aktivt bygga och stärka psykologisk trygghet inom teamet.

Denna föreläsning ger värdefulla insikter och verktyg för ledare som vill skapa en öppen och inkluderande kultur där alla medarbetare vågar ta initiativ och dela med sig av sina idéer. Boka Anders Böhn-Rydell för att ge ert team de verktyg de behöver för att trivas och prestera på högsta nivå.

Anders Böhn-Rydell föreläsning

Stressproblematik och egenomsorg

Stress på arbetsplatsen är en alltmer framträdande utmaning som kan påverka både produktivitet och välbefinnande. Anders Böhn-Rydell ger en insiktsfull föreläsning om hur man kan hantera stress och främja egenomsorg för att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö.

Här är de centrala punkterna som kommer att täckas:

 • En genomgång av nuvarande trender i arbetslivet som utmanar hälsan och typiska riskbeteenden som bidrar till stress.
 • Praktiska råd och strategier för hur individer kan upprätthålla god hälsa och välbefinnande trots arbetspress.
 • En presentation av modeller som förklarar hur tillfredsställelse på jobbet påverkar allmänt välbefinnande och arbetsprestation.

Denna föreläsning är särskilt värdefull för organisationer som vill minska stressrelaterad sjukfrånvaro och öka medarbetarnas engagemang och produktivitet.

Anders Böhn-Rydell föreläsning

Samspelsstilar på jobbet - Styrkor och utmaningar

Att förstå och hantera olika kommunikationsstilar på arbetsplatsen är avgörande för att skapa en effektiv och harmonisk arbetsmiljö. Anders Böhn-Rydell utforskar detta tema i sin föreläsning genom att belysa både styrkor och utmaningar med olika samspelsstilar.

Här är de centrala punkterna som kommer att täckas:

 • En genomgång av hur olika kommunikationsstilar påverkar samarbetet och vilka styrkor varje stil bidrar med till teamet.
 • Insikter i hur för mycket av en god sak kan skapa problem och vad detta innebär för teamdynamiken.
 • Verktyg och metoder för att identifiera och hantera de irritationsmoment som kan uppstå när olika stilar krockar.

Denna föreläsning ger deltagarna en djupare förståelse för hur man effektivt kan navigera och optimera kommunikationen inom ett team.

Referenser

Det är ett nöje att delta i föreläsningar i organisationspsykologi med Anders. Anders kombinerar sin djupa kunskap i ämnet med en härlig känsla för humor, vilket gör hans föreläsningar både lärorika och underhållande. Jag kan varmt rekommendera Anders som föreläsare till alla som är intresserade av att utveckla sina ledare och medarbetare på ett inspirerande sätt!

Annett Ahrberg, VD

Vitec Unikum Datasystem AB
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anders Böhn-Rydell

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Anders Böhn-Rydell
Anders Böhn-Rydell

5 av 5 stjärnor

Mycket inspirerande, bra tempo!

Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen Mölndals stad, 2024 Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Anders Böhn-Rydell