Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Demens

Demens kan låta läskigt och skärmade för många samtidigt som många har anhöriga som har demens. Det är ett viktigt ämne som drabbar de flesta någon gång i livet och det blir lättare för alla inblandade om de vet hur man ska hantera det och hur man på bästa sätt bemöter folk. Boka en föreläsning om ämnet via Athenas så hjälper vi dig från start till mål att hitta just den föreläsaren som du söker till just det evenemang du ska hålla. 


Om Demens

  • Demens är ett samlingsnamn för olika tillstånd av åldersbetingade förändringar i hjärnan, typiskt knutna till minnet som t.ex. Alzheimers sjukdom
  • Demens yttrar det sig ofta som en gradvis försämring av minnesfunktionen, som till slut kan bli så allvarlig att den drabbade inte ens kommer ihåg sin närmaste familj såsom syskon, barn eller maka/make. I en sådan situation är det givetvis ofantligt svårt för de anhöriga.
  • I nuläget kan man inte bota denna hjärnskada, men det finns behandlingsmetoder som har viss effekt. Dessutom forskas det mycket om behandling för det.
  • Föredrag om ämnet kan handla om att bli dement – om symptomen, livet som dement och livet som anhörig.