Laddar innehåll ...

Susanna Cederquist - Lärare, föreläsare och expert på dyslexi

Intervju med Susanna Cederquist

Innebär dyslexi bara svårigheter? Susanna Cederquist har forskat i ämnet, arbetar som lärare och är själv dyslektiker. Hon brinner för att sprida en mer modern bild av dyslexi och göra text tillgänglig för alla. Hur går man tillväga rent konkret för att göra text mer tillgänglig? Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med barn som har dyslexi? Få svaren på frågorna och läs mer om Susanna Cederquist i denna exklusiva intervju!

 • Vilken är din största inspirationskälla?
  Hm, här skulle jag nog svara tre personer om jag tänker stort.
  – Nelson Mandela ser jag som en viktig person ur många aspekter, men inte minst hans brinnande engagemang gällande allas lika värde och allas röst. Jag inspireras av den genuina kraft han visade i att stå upp för andras rättigheter och välbefinnande, men också av det lugn och av den vishet som genomsyrar hans senare framföranden av sina åsikter och viktiga budskap.
  – En annan person jag ser upp till är Astrid Lindgren för hennes förmåga att också föra fram sina åsikter, och till viss del politiska ställningstaganden, genom historier på det förträffliga sätt som hon gjorde. Ett oslagbart verktyg för att kunna nå igenkänningsfaktor, engagemang och känslor.
  – Den tredje personen som personligen betytt otroligt mycket för mig är min mormor Alice. Hon var en fantastisk kvinna, stark, envis och omtänksam och en förebild jag alltid kommer att bära med mig.
 • Vad motiverar dig att föreläsa inför andra?
  Något som motiverar mig är den respons jag får av att personer känner igen sig och säger sig få en annan positivare självbild och styrka efter min föreläsning – då blir man väldigt varm inombords.
  Jag drivs även av viljan att förändra attityder i stort gällande dyslexi, bland annat ur perspektivet att vi inte ska gå miste om kompetenser och vikten av att alla ska uppleva sig ha effektiva sätt att ta till sig information och text på. Jag önskar att vi ska bli bättre på att ta till vara våra naturliga olikheter och inse värdet av dem. Jag vill att fördomar och förlegade synsätt ersätts med en modernare bild av dyslexi.
 • Vad är viktigt att tänka på som pedagog när man arbetar med barn och ungdomar som har dyslexi?
  Att man i sin undervisning använder många olika tillvägagångssätt, ju fler desto fler barn är med. Man ska också alltid se till att all text man använder är tillgänglig och går att lyssna på så inget barn blir utestängt. Jag vill också understryka vikten av att inte definiera barn som ”svaga” och ”starka” utifrån sin läs- och skrivförmåga, vilket jag tyvärr fortfarande kan möta inom skolan än idag vilket är allvarligt.
  Man måste acceptera att många ungdomar med dyslexi inte kommer att ha manuell läsning av text som sitt effektivaste tillvägagångssätt som vuxna. Detta är förstås något som man måste få förutsättningar att förberedas för i skolan, att lära sig och bli självgående med ”sina sätt” så fort som möjligt.
  Barnen måste få utrymme att utveckla sina styrkor. Några vanligt förekommande områden är; bildtänkande, icke-verbalt tänkande, förmåga till nytänkande och innovation, konstruktion och perspektivseende, skapande och problemlösning, kreativitet och mycket annat.
 • Vilka är dina tre bästa tips på att göra text mer tillgänglig för dyslektiker?
  – Det första man bör ställa sig vid användning av text i sammanhanget är frågan: Är texten mål eller medel? Är målet att ”lästräna” eller att kommunicera ett innehåll? Om svaret blir det senare, så finns det effektivare sätt att tillgå.
  – Att kommunicera med layouten, i det man kan se utan att behöva ge sig in och läsa. Exempel: färgkodning, kontrasterande storlekar, “feta” vissa nyckelord som är väsentliga för innehållet så man snabbt kan hitta vad som står var.
  – Att alltid gardera att texten finns tillgänglig auditivt; att talsyntes finns att tillgå om texten är digital, att litteraturen finns inläst (och detta i god tid när det exempelvis gäller studielitteratur. Idag står många högskolestudenter utan litteratur i tid p.g.a. att lärarna inte lämnat in litteraturlistor i tid vilket är allvarligt). När det gäller tryckt text så kan man använda min nya teknik som tillgängliggör ljudboken/ljudfilen direkt vid respektive textstycke, känns så kul att ha gjort detta möjligt.
 • Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?
  Jag vill väcka tankar, vidga perspektiv, inspirera och visa på nya förhållningssätt när det gäller mångfald.
  Som åhörare kan man förvänta sig en inblick i mitt sätt att se på dyslexi, varför jag menar att vissa saker kring text kan bli problematiska men också medföra styrkor som jag belyser. Jag presenterar en bild av dyslexi där problematiken inte är kärnan utan en naturlig konsekvens av ett annat sätt att fungera baserat på forskning, litteratur och erfarenheter.
  Föreläsningen inbegriper begrepp som ”kompetenseffektvisera mera” och tips kring tillgänglig utbildning och hur man kan gå tillväga för att hitta sina sätt gällande tillgänglig text. Konkreta exempel visas, exempelvis ur min nyskrivna bok (eller ”multibok” som jag kallar den) vid namn ”Dyslexi + Styrkor = Sant” om hur man kan göra en bok tillgänglig på flera sätt direkt ur en tryckt utgåva.