Laddar innehåll ...

Föreläsare om Sociologi

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet Sociologi. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Sociologi

  • Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar människors beteenden, sociala identiteter och grupprelationer. Man tittar på hur människor agerar socialt på individ-, grupp- och samhällsnivå och försöker se mönster och förklaringar till olika beteenden. Det kan handla om bland annat arbetslöshet, rasism, sexism, mobbning, genusvetenskap och sociala normer.
  • Föreläsarna inom sociologi kan vara sociologer, forskare eller arbeta inom olika sociala områden. De är experter på människors beteende, hur det ändras i olika kontexter och hur det kan ta sig uttryck.
  • Föreläsningarna om sociologi kan ge värdefulla redskap till företag att förstå marknaden bättre eller hjälpa lärare och arbetsgivare att se tendenser till mobbning. De passar också ypperligt för att ge bakgrundsinformation till personer och organisationer som fungerar som beslutsfattare och samhällspåverkare.