Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Sociologi

Sociologi är läran om hur människor beter sig i de sociala sammanhangen. Det handla om möten, relationer, livshistoria och identitet mellan personer och väver in frågor som arbetsliv, sociala ojämlikheter, makt- och könsrelationer, massmedia, utbildning och dyligt. Kicka in våra profiler eller hör av dig till oss på Athenas så hjälper vi dig hitta rätt talare till just ditt evenemang!


Om Sociologi

  • Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar människors beteenden, sociala identiteter och grupprelationer. Man tittar på hur människor agerar socialt på individ-, grupp- och samhällsnivå och försöker se mönster och förklaringar till olika beteenden. Det kan handla om bland annat arbetslöshet, rasism, sexism, mobbning, genusvetenskap och sociala normer.
  • Föreläsarna inom sociologi kan vara sociologer, forskare eller arbeta inom olika sociala områden. De är experter på människors beteende, hur det ändras i olika kontexter och hur det kan ta sig uttryck.
  • Föreläsningarna om sociologi kan ge värdefulla redskap till företag att förstå marknaden bättre eller hjälpa lärare och arbetsgivare att se tendenser till mobbning. De passar också ypperligt för att ge bakgrundsinformation till personer och organisationer som fungerar som beslutsfattare och samhällspåverkare.