Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter

Blogg

Kulturell mångfald på jobbet, hitta möjligheter och hantera utmaningar

Tillbaka till blogg

29. april 2024

Sverige 2023 är ett land fullt av möjligheter, fullt av utmaningar och mitt i förändring. En av frågorna är hur vi som land och kultur ska hantera den stora kulturella mångfald som kommit att prägla vårt samhälle. Den frågan är relevant för oss som individer, för arbetsplatser och organisationer såväl som för myndigheter och samhället i stort. Frågan har många dimensioner och det jag ska fokusera på här är arbetsplatserna och de kulturmöten som sker när kollegor ska samarbeta. 

Ett första steg i relation till detta handlar om rekrytering. Att få in de bäst lämpade kandidaterna till ens verksamhet samtidigt som omvärlden förändras kan kräva att man förändrar var och hur man söker. Vilka är vägarna in i organisationen? Var hittar ni era medarbetare och vilka hittar er? Har ni några krav eller formuleringar som helt i onödan exkluderar kompetenta sökanden? 

Forskning om kulturell mångfald i organisationer ger inget entydigt svar på om en ökad mångfald förbättrar resultat och det interna samarbetet. Det man kan se är att en arbetsplats som präglas av en hög grad av kulturell mångfald ofta kännetecknas av större kreativitet och upplevs som mer positiv att arbeta på av medarbetarna. Samtidigt visar det sig också att känslan av samhörighet lätt blir lägre och att sak-konflikter är vanligare. Som ledare i en sådan organisation finns det ett antal olika aspekter att tänka på. 

En av de mer grundläggande sakerna att tänka på är att som chef genom sitt agerande verka för en inkluderande arbetsplats där olika bakgrunder och perspektiv värdesätts och där medarbetarna, som lägsta nivå, känner sig respekterade utifrån vilka de är och, som högre ambition, upplever att ledaren är intresserad av och nyfiken på vad de har att bidra med till arbetsgruppen. När ni är mer olika varandra behöver ni i arbetslaget ägna lite extra tid åt att lära känna varandra. Lägger ni den tiden så kommer ni öka möjligheten att ta vara på kompletterande kompetenser och undvika missförstånd som leder till konflikter. Detta kommer göra er mer effektiva i ert samarbete och öka upplevelsen av att ni är just ett ”vi” som arbetar mot ett gemensamt mål.

En föreläsning eller utbildningsdag kring dessa teman kan användas som en katalysator för arbetet med dessa frågor. Utifrån att ha genomfört den här typen av utbildningsinsatser under mer än 10 år för ca 200 grupper kan jag med tillförsikt säga att deltagarna får ut detta:

  • Ett gemensamt språk som underlättar samtalet om dessa frågor och minskar risken för missförstånd
  • Djupare insikt i hur det egna förhållningssättet påverkar relationerna på arbetsplatsen och på vilka sätt kulturella skillnader kan yttra sig. 
  • Konkreta strategier för att hantera eventuella motsättningar

Detta ökar möjligheten att prata om ert samarbete, att förstå varandras perspektiv och kan skynda på processen med att bli det där ”Vi:et” som framgångsrika organisationer så ofta kännetecknas av.

Är du intresserade av att ta några steg på den resan så ring gärna Athenas för att boka en föreläsning, kurs eller, som start, ett förutsättningslöst samtal.

// Patrick Gruczkun – Läs mer & boka en föreläsning med Patrick Gruczkun HÄR

Ska vi hjälpa dig att hitta den perfekta föreläsaren för ditt evenemang?

Få professionella råd från våra begåvade konsulter och skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.