Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Avfall

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet avfall. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


    Om Avfall

    • Det finns många olika former av avfall. För de flesta av oss är det relativt lätt att sortera sopor och avfall i vardagen, hushållsavfall här, återvinning där och batterier för sig. För vissa produktionsverksamheter kan dock frågan om avfall vara en komplicerad historia.
    • Speciellt svårt blir det när det är tal om giftigt eller farligt avfall, inte minst om man genererar stora mängder av det.
    • Vilka former av avfall finns det, hur ska avfall sorteras, vad kan återvinnas och hur? Hur förhåller det sig med industriellt avfall, och när det är farligt eller giftigt?
    • Föredrag om avfall ser närmare på ämnet och underlättar för oss att ta korrekta beslut vad gäller det avfall vi själva genererar.