Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter

Blogg

Maximera värdet av extern moderator 2024

Tillbaka till blogg

18. december 2023

Otydligt syfte, otillräcklig planering och obefintlig interaktion. Angeli Sjöström Hederberg tycker att för få kunder maximerar värdet med en extern moderator.

”Det är förvånansvärt många som inte tänker bortom power points och avrapportering när personaldagar och event planeras”, säger Angeli Sjöström Hederberg, moderator, processledare och författare. ”Även om alla vet att det är dumt läggs fortfarande för lite tid på syfte, interaktion och upplevelse.”

Angeli Sjöström Hederberg menar att moderatorn ofta är en outnyttjad resurs. ”Om vi får komma in tidigare i processen kan vi hjälpa till att bygga upp dramaturgin, talarcoacha de som ska vara på scenen och se till att planera för interaktion och erfarenhetsutbyte. Det kostar lite mer, men är värt varenda krona när ni väl satsar på att ses.”

Angeli är nischad mot civilsamhället, myndigheter och kooperationen. ”När mina kunder anlitar externa resurser är det medlemmarnas eller medborgarnas pengar som används. Minimikravet är att deltagarna ska gå hem med en upplevelse som leder till ökad samhällsnytta. ”

Angeli har jobbat som moderator i närmare tjugo år och ser en tydlig trend. ”Allt fler förstår värdet i att anlita en moderator som är duktig på att skapa inkluderande mötesplatser och facilitera förändring. Det ger hopp om framtiden.”

Checklista till dig som vill maximera värdet med en extern moderator

1. Bestäm er för att ni vill utveckla era mötesplatser och är beredda att lägga ner tid och resurser på det. Anlita en moderator som är duktig på att facilitera förändring och interaktiva mötesplatser. Börja samarbetet tidigt under planeringen.

2. Låt moderatorn bidra till att bygga upp den dramaturgiska kurvan under eventet. Moderatorn kan också coacha chefer och talare så att de är rustade att bjuda på personliga berättelser, fallgropar och reflektioner.

3. Bestäm vad deltagarna ska känna, veta och göra när de lämnar konferensen eller personaldagen. Landa i hur ni rent konkret ska inkludera och involvera så många som möjligt på ett sätt som bidrar till er verksamhets- eller affärsnytta.

4. Välj bort moment som består av ren rapportering/sändning från scenen. Skicka ut underlag/filmer innan och arrangera frågestunder eller utbyte
istället. Låt deltagarna diskutera existentiella, brännande frågor som skapar känslor så att ni får en möjlighet att utforska oenighet och nya perspektiv.

5. Använd det fysiska rummet så att det bjuder in till samtal, rörelse, öppenhet och interaktion. Biosittning ger exempelvis inte de bästa förutsättningarna för
relationsbyggande. Ha långa fikapauser, pratpromenader och variera vilken plats deltagarna ska sitta på.

6. Ta chansen till lärande. Utvärdera insatsen och dra lärdomar för framtiden. Vad vågade ni testa och vad lärde ni er på vägen? Glöm inte att fira framgångar.

// Angeli Sjöström Hederberg – läs mer och boka här!

Angeli är samhällsentreprenör, moderator och processledare. Hon är nischad på medlemsstyrda- och medlemsägda verksamheter och jobbar med myndigheter, fackförbund och kooperationen. Hon är även affärsutvecklare för sociala företag och har skrivit en rad böcker om föreningsliv och entreprenörskap.

Ska vi hjälpa dig att hitta den perfekta föreläsaren för ditt evenemang?

Få professionella råd från våra begåvade konsulter och skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.