Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Utanförskap

Utan gemenskap i samhället är det tufft att. Att många känner Utanförskap är inte så konstigt, det finns i alla delar i samhället, i familjer, skola, jobb, socialt, överallt. Utanförskapet kan bero på så många olika saker och är helt beroende av miljön man är i. Börja prata mer om ämnet och få bukt på problematiken med en föreläsning från Athenas! Hör av dig till oss så hjälper vi dig hitta rätt talare till just ditt event!


Om Utanförskap

  • Utanförskap innebär att en individ eller en grupp befinner sig utanför en gemenskap. Utanförskapet kan ta sig uttryck på ett globalt plan i form av utvecklingsländer som befinner sig utanför den globala ekonomin, på ett samhälleligt plan med växande inkomstklyftor eller på ett personligt plan med mobbning i skolan eller på arbetsplatsen.
  • Faktorer som kan inverka på utanförskapet är till exempel etnicitet, sexualitet, arbetslöshet, fattigdom och fysisk eller psykisk sjukdom. Barn kan också hamna i en utsatt ställning om det inte finns tillräckligt med resurser för att ge den ro och läxhjälp som behövs eller om utbildningen inte håller måttet.
  • Föreläsarna som talar om ämnet har stor kunskap om – och ofta även personlig erfarenhet av – olika former av utanförskap. De kan tala ur ett globalt, samhälleligt eller personligt perspektiv och belysa de olika aspekterna av ämnet.
  • Föreläsningarna om utanförskap ger oss redskap till att förstå varandra, våra elever och kunder. Genom att inkludera alla skapar vi en bättre arbetskultur, bättre undervisning, mindre mobbning och en bättre kundservice, vilket vi alla vinner på i slutändan.