Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Sociala medier

Sociala medier är sina bra och dåliga sidor. Det för med sig att folk kan hitta ett sammanhang, lika sinnade människor. Men likväl för det med sig press och stress och många visar bara upp en perfekt polerad sida och inte misslyckanden och snedsteg. Det är lätt att posta något illa skriver och på en sekund har det nåt hela världen och skapats artiklar. Boka en föreläsning om Sociala medier via Athenas och lär dig ta vara på den på bästa sätt och hur man hanterar pressen.


Om Sociala medier

  • Sociala medier är något de flesta av oss ägnar en stor del av dagen åt. Speciellt den yngre generationen som vuxit upp med mobiler med internetuppkoppling är experter på att navigera bland olika medier.
  • Var betyder de sociala kanalerna för vårt samhälle och för vårt sätt att kommunicera och interagera på? Är de en möjligheternas gåva eller utgör de en fara? Kanske både och?
  • Sanningen är givetvis den att medierna varken är det ena eller det andra. Allt beror på hur vi använder dem. Eftersom sociala medier är ett relativt nytt fenomen debatteras det ofta om hur man bör förhålla sig till dem.
  • Föreläsningar om ämnet kan handla om de stora övergripande diskussionerna kring det, om vad sociala medier gör med vårt sociala beteende eller om användning av sociala medier t.ex. i PR-sammanhang, inom kulturen, politiken eller ekonomin.