Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Relationsbyggande

Att vara relationsbyggande kan appliceras vid många tillfällen. Tar man det i ett skolsammanhang betyder det att lärarna får en bättre relation till sina elever och kan tala om mer än skolrelaterade saker. I ett jobbsammanhang betyder det att bygga en form av relation till kunder eller arbetssökande genom olika sociala plattformar. Genom att veta vilka plattformar som ens kunder använder sig av kan man etablera kontakt med dem och en ny form av relation. Boka en föreläsning om ämnet få alla de redskap du behöver för att applicera detta i din vardag.


Om Relationsbyggande

  • Det är viktigt att kunna bygga relationer. Under allt från korta möten till långa samarbeten är det essentiellt att kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Relationer är viktiga för vårt välmående. Det är också viktigt för att vi ska kunna tycka om någon annan och för att bli omtyckta av andra. Om man behärskar relationsbyggande kan man använda det till sin fördel både privat och i arbetet, samtidigt som man sprider glädje runt omkring sig.
  • Föreläsarna som talar om relationsbyggande är experter på relationer och anknytningar. De kan tala om relationer mellan människor, mellan vuxna och barn eller mellan människor och djur. Förutom relationer på ett personligt plan kan det också handla om internationella och politiska relationer.
  • Föreläsningarna om relationsbyggande passar allt från privatpersoner som vill förbättra sina relationer med andra människor, till internationella organisationer som siktar på ett smidigt samarbete över landsgränserna.