Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Psykologi

Psykologi är kunskapen om hur människan fungerar, som med tankar, känslor, och hur vi beter oss i samhället och samspelet med andra människor. Människan är skapad av evolution men som nu kommit till en punkt då den söker mening med sin tillvaro. Boka en föreläsning eller workshop om ämnet och få kunskaper och redskap för att kunna hantera olika situationer. Kontakta oss på Athenas så hjälper vi dig hitta vad just du söker till ditt event.


Om Psykologi

  • Psykologi är i stora drag läran om människors beteende och vilka faktorer som påverkar våra reaktioner, känslor, drömmar och föreställningar. Bland psykologins stora personligheter står Sigmund Freud och Carl Gustav Jung.
  • Psykologin är en central lära i nutidens samhälle och spelar en stor roll på det personliga, kulturella och samhällsmässiga planet. Psykologiska konsultationer har blivit mer och mer utbredda och ingår som en stor del av många människors vardag.
  • Föreläsningar om psykoloigi kan riktas till olika grupper och handla om t.ex. psykisk arbetsmiljö, stress, födsel, barn, tonåringar och familjeliv. Det kan också handla om olika psykologiska sjukdomar eller vara en generell överblick över psykologins roll i dag. Föreläsningar om psykologi ägnar sig väl åt både föreningar och verksamheter.