Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar bara fler och fler. Gruppen som är mest är drabbad är de unga, och de drabbar alla kön. Många söker psykiatrisk hjälp men fler skulle behöva det. Självmord statistikern öskar samtidigt som vårdköerna också ökar. Boka en föreläsning om ämnet via oss på Athenas och få mer kunskap om ohälsan som råder och ta del av hur man stöttar folk som har en psykisk ohälsa eller hur man själv kan hantera det på olika sätt.


Om Psykisk ohälsa

  • Psykisk ohälsa har blivit allt vanligare och många menar att mycket bottnar i de ökande kraven som samhället ställer på oss i dag. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar tillstånd där en människa inte fungerar optimalt på grund av olika psykiska besvär eller psykiatriska diagnoser. Även om man inte uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos kan man ändå behöva stöd för att orka med vardagen.
  • Liksom med den fysiska hälsan kan man ofta göra mycket för att förebygga och minska psykisk ohälsa. Det finns många olika metoder beroende på vad som är den bakomliggande orsaken. Ibland är det sociala interventioner, ibland är det livsstilsändring, ibland medicin.
  • Föreläsarna som talar om psykisk ohälsa kan själva ha upplevt det eller kommit i kontakt med det via sitt arbete. Föreläsningarna passar bland annat företag, organisationer, skolor och andra verksamheter som vill förstå, förebygga och minimera psykisk ohälsa på sin arbetsplats.