Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Populärkultur

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet populärkultur. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Populärkultur

  • Populärkultur är den kultur som snarare riktar sig till den breda allmänheten än till de med speciellt intresse. Det kan röra sig om musik, vetenskap, litteratur, konst m.m.
  • Gemensamt för olika typer av popkultur är att den är mer lättillgänglig för gemene man och lättare att tillägna sig, samtidigt som den har en tendens att följa trender.
  • Vilka styrkor och svagheter har populärkulturen? Behöver vi den? Vad klassas egentligen som populärkultur? Föreläsningar om populärkultur går närmare in på begreppet och sätter det i relation till “finkultur”.