Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Omvärldsanalys

Omvärldsanalys handlar om att analysera vad som händer i världen och hur det kan påverka den verksamhet man själv är i. Analyserna görs för att se vilka trender som finns i omvärlden och hur det kan påverka företaget att nå det mål man strävar emot. Analysen är också till för att skapa kunskap om vart samhället är på väg. Kicka in våra profiler för att se vad de talar eller hör av dig direkt till oss på Athenas för rådgivning i vilken talare du ska välja.


Om Omvärldsanalys

  • En omvärldsanalys innebär en analys av en organisations omvärld, alltså allt det som påverkar organisationens resultat. Det är ett vitt begrepp som antingen syftar på resultatet av den analys som görs eller själva arbetet med att analysera.
  • Analysen görs för att kunna redovisa olika scenarier och hypotetiska konsekvenser av handlingsalternativ för att därigenom kunna utveckla en vald strategi. Man kan använda flera modeller till analyser, men SWOT är den vanligaste.
  • Föreläsningar om omvärldsanalys tar upp ett viktigt ämne för varje organisation eller verksamhet som vill ha bättre förutsättningar för att utveckla en framgångsrik metod.