Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett samlingsbegrepp för en grupp psykiatriska sjukdomar som t.ex. ADHD, ADD, Aspergers, Autism och Tourettes sjukdom. Gemensamt för alla dessa är att de ofta debuterar i ung ålder, kan ge inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt svårigheter i det sociala samspelet. Intelligensen mätt i IQ är inte påverkad.
  • NPF kan ställa stora krav till inte bara den drabbade individen, men även till föräldrar, syskon, pedagoger, lärare och olika sociala instanser. En diagnos kan i vissa fall komma som en chock, i andra fall som en lättnad och förklaring på ett visst beteende- eller känslomönster. I många fall som en blandning av bägge delar.
  • Ju tidigare och mer precist vi kan diagnosticera NPF, desto bättre förberedda kan vi vara hemma och i skolan. Föreläsarna som talar om NPF kan vara psykiatrer, psykologer, lärare, pedagoger, fritidsledare, föräldrar eller andra som lever eller arbetar med personer med NPF. Det kan även vara föreläsningar med personer som själva har NPF, där de berättar om sina upplevelser.