Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Militären

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet militären. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Militären

  • Sveriges militära organ kallas Försvarsmakten. Det är Försvarsmakten som ska se till att Sverige kan försvara sig mot eventuella krigförande inkräktare från främmande makter. Men har ett land som Sverige verkligen behov av en försvarsmakt?
  • Vissa hävdar att det finns flera potentiella hotbilder mot vårt land, medan andra hävdar motsatsen och vill avskaffa Försvarsmakten. Men oavsett om vårt land kommer utsättas för kränkningar eller inte har försvarsmakten även andra viktiga arbetsuppgifter. Försvarsmakten ska bland annat hjälpa samhället vid kris och katastrofer, och även skicka trupper till fredsbevarande insatser runt om i världen.
  • Hur viktig är den svenska militärens roll i dagens värld? Hur mycket resurser ska läggas på Försvarsmakten? Hur fungerar militären i andra länder i världen? Och finns det något hot mot Sverige?
  • Föreläsningar om militären kan handla om militärhistoria såväl som militärens aktuella situation ur en politisk, ekonomisk eller moralisk synvinkel.