Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Medarbetarskap

Medarbetarskap handlar om att chefen tar mindre ansvar och låter sina anställda få ta mer ansvar. Detta görs för att se hur sina anställda hanterar sitt egna arbete, samt relationen till kollegorna och arbetsgivaren. Detta för med sig mer ansvar och att bli problemlösare och personligutveckling. Är detta någon som du vill se på din arbetsplats eller bli bättre på det? Boka då en föreläsning och få alla de tips och trix för att lyckas!


Om Medarbetarskap

  • Medarbetarskap är ett uttryck som handlar om att medarbetarna får mer utrymme i en verksamhet och chefen övergår från formell ledare till en nedtonad variant av detta för att skapa ett bra samarbete och delaktighet.
  • Begreppet medarbetarskap har fått ökad popularitet under de senaste decennierna. Man har velat åstadkomma plattare organisationer med medarbetare som är bra på att samarbeta och kan ta större ansvar.
  • Föreläsningar om medarbetarskap passar den organisation som vill ha inblick i hur ett frirum och ett större ansvar för medarbetarna kan åstadkomma långt bättre resultat än den traditionella verksamhetsuppbyggningen. De passar både den privata och offentliga sektorn.