Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Mänskligt beteende

Här hittar du föreläsare, föredragshållare och utbildare som kan tala om ämnet mänskligt beteende. Klicka på våra talare för att läsa presentationer och få reda på vilka föreläsningar som erbjuds. Ring gärna till oss på Athenas eller fyll i vårt kontaktformulär för att få mer information om de föreläsare du är intresserad av. Vi fixar förslag på lämpliga talare för just ditt evenemang.


Om Mänskligt beteende

  • Mänskligt beteende är alla de saker vi människor gör och mönster vi upprepar som påverkas av kultur, attityder, känslor, värden, etik, auktoritet, genetik och andra faktorer. Mänskligt beteende uppfattas som normalt, ovanligt, acceptabelt och ibland helt oacceptabelt beroende på betraktaren.
  • Inom en kultur brukar det råda en viss konsensus om vad som är acceptabelt mänskligt beteende och vad som inte är det. Inom vår västerländska kultur är det till exempel acceptabelt för kvinnor att vistas ensamma utomhus, medan det inom andra kulturer är fullständigt oacceptabelt beteende och straffbart.
  • Mänskligt beteende är ett svårt ämne att studera, då det innehåller så många delar. Allt det som formar en människa formar även hens beteende. Det är alltså nödvändigt att förstå sig på alla dessa faktorer innan man fullständigt kan förstå mänskligt beteende.
  • Föreläsningar om mänskligt beteende kan upplysa publiken om de olika faktorerna som påverkar vårt mänskliga beteende, ur en sociologisk eller psykologisk synvinkel. Föreläsarna har ofta egna personliga anekdoter de kan dela med sig av för att hjälpa individer och företag att lära sig mer om vikten av att förstå mänskligt beteende.