Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Medarbetaransvar

Medarbetaransvar innebär det kollektiva ansvaret för att sin arbetsplasten ska nå de mål man satt upp. Oftast genom medarbetar samtal där chefen har möten med sina medarbetare där man sätter upp individuella mål som man sedan följer upp med möten spritt under året för en sedan årssummeringen av året. Boka en föreläsning om ämnet och få tips om vilka mål som är bra att sträva emot och hur man på bästa sätt når de mål man satt!


Om Medarbetaransvar

  • Liksom det tillhör varje ledares uppgift att ta ansvar för sina medarbetare, har även medarbetarna ansvar. När medarbetarna ges utrymme att ta beslut och aktivt bidra med egna idéer blir de mer delaktiga i verksamheten och förväntas då leva upp till kraven om ökad deltagelse.
  • Föreläsningar om medarbetaransvar kan handla om allt från hur du skapar förutsättningar för en arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje, till hur du bäst genomför svåra samtal och ger dina medarbetare konstruktiv kritik.
  • Dessa föreläsningar passar bra för dig som vill uppmuntra varje medarbetare att ta mer ansvar och styrka deras roll på arbetsplatsen. Ansvaret gäller inte bara arbetsuppgifter, utan också det att ta ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. Föreläsningarna passar både den privata och den offentliga sektorn.