Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Likabehandling

Att behandla folk lika innebär att man inte missgynnar någon utifrån kön, etnicitet, tillhörighet, trosuppfattning, sin sexualitet eller funktionsnedsättningar. Det innebär också att alla har samma rättigheter till jobb, undervisning, stöd, eller service. Kränkningar på grund av sin bakgrund kan förekomma på både jobb, skola, och på fritiden och det är viktigt att vara medveten om det så man vet om man ska rapportera, och hur man själv ska bete sig, men även vilka rättighet man själv har.


Om Likabehandling

  • Att behandla andra som man vill bli behandlad själv är något man får höra hela sitt liv, speciellt när man är barn. Ändå förekommer det kränkningar, mobbing, maktspel, och trakasserier i skolan, och likväl på jobbet bland vuxna människor.
  • Likabehandling bygger på att att man ska behandla alla andra människor lika, oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, eller tillhörighet.
  • För att råda slut på trakasserier och ha likabehandling måste man börja med att syna sig själv och sin omgivning. Sedan måste man veta vilka rättigheter och skyldigheter varje individ i en händelse har, och veta när man ska ingripa och rapportera.
  • I föreläsningar om ämnet får ni ta del av vad som innebär Likabehandling och hur man får det att funka i sin verksamhet. Föredragen är fyllda med exempel och konkreta verktyg för att eliminera att alla inte behandlas lika utifrån vem de är.