Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Föreläsare om Kvinnoförtryck

Kvinnoförtryck sker ständigt och överallt men på senare år är det ett ämne man börjat prata mer om. Genom historien har kvinnor inte fått gå i skolan, inte haft rösträtt, dock är inte detta historia på många ställen utan deras vardag. I många kulturer får inte kvinnor vistas ute utan hennes man och måste täcka flera delar av kroppen. Förtrycket infinner sig i de flestas vardag och är såpass vanligt att man inte alltid lägger märket till det, det kan vara allt från ord och skämt, till tafsade och blickar, eller att de måste hävda sig gentemot manliga kollegor. Boka en föreläsning om det viktiga ämne genom oss på Athenas och var en kraft emot förtrycket.


Om Kvinnoförtryck

  • Kvinnoförtryck är ett uttryck för det att kvinnor på olika sätt genom historien har diskriminerats och underordnats mannens bestämmelser. I dag kan det handla om hedersvåld, kulturella bestämmelser som hindrar kvinnor från att leva fria liv, systematiska fysiska övergrepp o.s.v. runt om i världen.
  • I det svenska samhälles vardag är det vanligare att prata om kvinnorförtryck som ojämställdhet, vilket innebär att en kvinna behandlas annorlunda än en man och betraktas utifrån fördomar och föreställningar om sitt kön. Allvarligare former av förtryck förekommer också, men inte i den grad vi ser i många andra delar av världen.
  • Föreläsningar om kvinnoförtryck han handla om kulturskillnader, historia, ojämställdhet, feministrörelser och mycket annat. Hur ska vi bli av med kvinnoförtrycket i världen? Föreläsningarna är relevanta i en tid då vi vill belysa alla människors lika rättigheter och likhet mellan könen och ägnar sig väl till utbildningssammanhang och verksamheter som arbetar med den typen av frågor.